Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Педагог" в ДЦДУ

Днес, 03.11.2017 г. комисия назначена със заповед № 129/ 01.11.2017 г. на Директора на ДЦДУ ”Надежда”  град Добрич в състав:

Председател – Елена Иванова-психолог в ДЦДУ и членове:

1. Елица Иванова- социален работник в ДЦДУ

2. Красимира Кирова - Гл. експерт  УЗГ – Д”ХД”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността педагог  в ДЦДУ.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. Белмин Мехмедова Мусова

2. Невяна Пейчева Пешева

3. Виктория Добрева Димитрова

4. Детелина Илиева Георгиева

5. Мерал Османова Раиф

6. Меглена Димитрова Данаилова

7. Радка Андреева Иванова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

На събеседване не се явиха: Виктория Добрева Димитрова и Невяна Пейчева Пешева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Меглена Димитрова Данаилова -74 точки

 2. Детелина Илиева Георгиева – 69 точки

 3. Белмин Мехмедова Мусова - 53точки

 4. Радка Андреева Иванова – 52 точки

 5. Мерал Османова Раиф - 46 точки

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор по чл. 67 /1/ т. 1 във връзка с член 70 ал.1 от КТ с  Меглена Димитрова Данаилова оценена със  74 точки.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.87° C ясно небе
Нагоре