Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 23.11.2017 г. комисия назначена със Заповед № 45/15.11.2017 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“ град Добрич в състав:

Председател : Румяна Илиева – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

и членове:

Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

Жанета Златева – старши учител в ДГ № 23 „Звездица”

Цонка Енева – старши учител в ДГ № 23 “Звездица“

Сирма Минева– Председател на ОС към ДГ № 23 “Звездица“

със задача:

Да проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „учител“ и „помощник възпитател“ в ДГ № 23„Звездица“ град Добрич. 

І. За участие в подбора за длъжността „учител“,  документи са подадени от:

Галина Георгиева Петрова

Елена Николова Василева

Елена Неделчева Димитрова

Живка Йорданова Димитрова

Кателина Стефанова Йорданова

Росица Христова Костадинова.

ІІ. За участие в подбора за длъжността “помощник възпитател“, документи са подадени от:

Магдалена Борисова Георгиева

Валентина Костадинова Коева

Стоян Александров Христов

Тонка Георгиева Йорданова

Светла Славова Петкова

Наталия Иванова Великова

Павлета Николова Денева   - Атанасова

Гинка Илиева Иванова

Николинка Калчева Димитрова

Кръстинка Костадинова Денкова

Валентина Янкова Петрова

Светла Иванова Василева

Снежана Иванова Ненова

Мария Стоянова Иванова

Надежда Василевна Стоянова

Снежана Димитрова Енчева

Стела Павлова Андреева

Красимира Атанасова Йорданова

Комисията реши да допусне до събеседване за длъжността “Учител“ кандидатите:

Галина Георгиева Петрова

Елена Николова Василева

Елена Неделчева Димитрова

Живка Йорданова Димитрова

Кателина Стефанова Йорданова

Комисията реши да допусне до събеседване за длъжността “помощник възпитател“ кандидатите:

Магдалена Борисова Георгиева

Валентина Костадинова Коева

Стоян Александров Христов

Тонка Георгиева Йорданова

Светла Славова Петкова

Павлета Николова Денева   - Атанасова

Гинка Илиева Иванова

Николинка Калчева Димитрова

Кръстинка Костадинова Денкова

Валентина Янкова Петрова

Светла Иванова Василева

Снежана Иванова Ненова

Мария Стоянова Иванова

Надежда Василевна Стоянова

Снежана Димитрова Енчева

Красимира Атанасова Йорданова

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

До събеседване за длъжността “Учител“ не са допуснати кандидатите:

Росица Христова Костадинова – непълен комплект документи.

До събеседване за длъжността “Помощник възпитател“ не са допуснати кандидатите:

Наталия Иванова Василева – липсва документ за завършено средно образование

Стела Павлова Андреева – не отговаря на изискванията за завършено средно образование

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
3.69° C разсеяна облачност
Нагоре