Избори 2011

Плащанията на дежурния персонал от учебни, детски и други заведения за Избори `2011 ще се извършат на 18 ноември 2011 г.

Възнагражденията на Секционните избирателни комисии ще се изплащат на 11 и 14 ноември 2011 г.

Графикът за получаване на изборните книжа и материали от СИК в предизборния ден 29.10.2011 г. остава непроменен

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 30.10.2011 г. (ІІ тур), Община град Добрич и Общинска избирателна комисия уведомяват, че графикът и мястото за предаване на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии (СИК) за Община град Добрич в предизборния ден 29.10.2011 г. (събота) остават непроменени. СИК следва да организират работата си за получаване на материалите и подготовка на избирателните секции.

Възможности и съдействие за гласуване на хора с увреждане

Възнагражденията на Секционните избирателни комисии

Обучение на секционните избирателни комисии

Важна информация за условията за гласуване на хора с увреждания

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката (чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от ДР на Изборния кодекс) - образец на заявление-декларация № 09-ПВР.

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, когато неговият постоянен и настоящ адрес са в различни населени места (образец на заявление Президентски избори № 15-ПВР; образец на заявление Местни избори № 007-МИ).

Лицата, променили постоянния си адрес след 22 юни 2011 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация по постоянен адрес, където се включват в избирателните списъци, или по настоящия си адрес, ако адресната им регистрация на този адрес е от преди 23 юни 2011 г. и ако са подали горепосочените заявления (по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс).

08 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено населено място (на основание § 5, т. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс) - образец на заявление-декларация № 12-ПВР - отнася се за избирател, който е включен за двата вида избори в избирателните списъци в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на двата вида избори в едно и също населено място. Този избирател подава заявление по образец до Общината по постоянния си адрес, че желае на двата вида избори да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове.

 

15 октомври 2011 г. е крайният срок за:

- подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (образец на заявление № 07-ПВР и образец на заявление № 008-МИ).

Справка в избирателните списъци можете да направите онлайн, в настоящата секция, подсекция „Избирателни списъци - Президентски избори `2011" и подсекция „Избирателни списъци - Местни избори `2011". На хартия избирателните списъци са обявени в района на съответните места за гласуване (избирателните секции).

.................................

Общинска администрация извършва дописване на имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати, в срок до 21 октомври 2011 г. Дописването се извършва по писмено искане на избирателя (образец на заявление № 08-ПВР и образец на заявление № 006-МИ) след представяне на документ за самоличност.

 

За справки и подаване на заявления: Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението" (ГРОН), гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов" № 6; тел. 60-34-16 и тел. 60-34-19.

Покана за консултации за състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс

Заповед № 1280 от 19.09.2011 г., относно определяне местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали, плакати, реклами и обръщения във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии

Заповед № 1189 от 26.08.2011 г., относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци част I и част II, съгласно Приложение 1, във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Заповед № 1175 от 19.08.2011 г., с която се образуват избирателните секции за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., чийто обхват е съгласно Приложение №1

Приложение №1 към заповед № 1175 от 19.08.2011 г.

Образец на Декларация за вписване в избирателния списък на гражданин на държава-членка на Европейския съюз - Избори за общински съветници и кметове (публикувано на 12.08.2011 г.)

Образец на Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за избиратели с трайни увреждания - Избори за общински съветници и кметове (публикувано на 12.08.2011 г.)

Образец на Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за избиратели с трайни увреждания - Избори за президент и вицепрезидент на републиката (публикувано на 12.08.2011 г.)

Покана за консултации за състава на Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре