Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Касиер паркинг в дейност контрол "Синя зона"

П Р О Т О К О Л

 Днес, 18.01.2018 г. Комисия, назначена със Заповед №.66  / 17.01.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Добромир Георгиев Димитров – ръководител отдел ”Синя зона” на ОБП „Устойчиви дейности и проекти” – правоспособен юрист,

 и членове:

1. Диян Митков Добрев – отчетник в отдел „Синя зона” в ОБП ,”Устойчиви дейности и проекти”,

2. Красимира Николова Иванова – специалист ”Човешки ресурси” в  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”.

          

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността Касиер паркинг в „Синя зона” към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да  допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати:

      1.Петко Георгиев  Киров

      2.Пламен Маринов Атанасов

      3.Калоян Николаев Русев

      4.Здравко Трифонов Атанасов

      5.Иван Георгиев Минчев

      6.Тодор Върбанов Василев

      7.Стефан Величков Митев

Кандидатите  ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 13 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C ясно небе
Нагоре