Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.01.2018 г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 109/ 22.01.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Калинка Великова – ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

 

1. Нели Желева – гл. експерт “Кадрова политика“, Д“ХД“, Община град Добрич;

2. Антоанета Атанасова – ст. учител в ДГ № 23,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Виктория Емилова Бештепелиева;
 8. Диляна Ванева Мързъкова;
 9. Павлета Атанасова Маркова;
 10. Галина Иванова Георгиева;
 11. Магдалена Борисова Георгиева;
 12. Даниела Георгиева Видинова;
 13. Петранка Георгиева Кирова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Диляна Ванева Мързъкова;
 8. Павлета Атанасова Маркова;
 9. Галина Иванова Георгиева;
 10. Магдалена Борисова Георгиева;
 11. Даниела Георгиева Видинова;
 12. Петранка Георгиева Кирова.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 30.01.2018 г. от 09.00 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Богдан“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.32° C слаб дъжд
Нагоре