Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 23 „Звездица“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.01.2018 г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 109/ 22.01.2018 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Калинка Великова – ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

 

1. Нели Желева – гл. експерт “Кадрова политика“, Д“ХД“, Община град Добрич;

2. Антоанета Атанасова – ст. учител в ДГ № 23,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Виктория Емилова Бештепелиева;
 8. Диляна Ванева Мързъкова;
 9. Павлета Атанасова Маркова;
 10. Галина Иванова Георгиева;
 11. Магдалена Борисова Георгиева;
 12. Даниела Георгиева Видинова;
 13. Петранка Георгиева Кирова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Виолета Ангелова Донева – Петрова;
 2. Божанка Димитрова Маринова;
 3. Светла Славова Петкова;
 4. Росинка Миткова Михайлова – Иванова;
 5. Вярка Василева Сарандева;
 6. Валентина Янкова Петрова;
 7. Диляна Ванева Мързъкова;
 8. Павлета Атанасова Маркова;
 9. Галина Иванова Георгиева;
 10. Магдалена Борисова Георгиева;
 11. Даниела Георгиева Видинова;
 12. Петранка Георгиева Кирова.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 30.01.2018 г. от 09.00 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Богдан“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
19.64° C ясно небе
Нагоре