Преброяване 2011

Във връзка с приключване на Преброяване 2011, всички контрольори следва до 27 февруари 2011 г. да проверят получените от преброителите уникални електронни кодове. Целта е, ако има неактуални/невалидни кодове, да има възможност лицата да бъдат преброени по традиционния начин - на хартия до последния ден от преброяването. Указанията за проверка са във файла по-долу:

Допълнителни указания за проверка на Уникални преброителни кодове

УКАЗАНИЯ за приемане на преброителни материали и образци ПНЖ 2 и ПНЖ 3

Макет за попълване от контрольорите

За контрольори - Образец ПНЖ-3

Нов приемо-предавателен протокол преброител - контрольор

Кодове на преброители и контрольори (за ПНЖ-2 и ПНЖ-3)

Указания за преброители и контрольори за кодовете от електронно преброени лица.

Протоколи за придружители, преброители и контрольори.

За осъществяване на координация, консултации и отчетност в хода на работата, Община град Добрич осигурява за преброители и контрольори възможността да ползват Заседателната зала в сградата на Общината за срещи помежду си. Тя ще бъде отворена всеки ден (включително събота и неделя) от 10 февруари до 02 март 2011 г. от 14.00 до 18.00 ч.

За връзка с подпомагащия център на Националния статистически институт по въпроси на преброяването, използвайте посочените тук контакти.

В случай на необходимост, преброителите могат да получат преброителни карти на руски и/или английски език в Териториално статистическо бюро - Добрич и в Община град Добрич.

Нова Инструкция-задачи на преброители и контрольори.

Служебни GSM номера на контрольори и преброители.

Служебни GSM номера на Общинска преброителна комисия.

Азбучник на улиците и кварталите в град Добрич по контролни райони.

Преброяването на населението и жилищния фонд се извършва от 1 до 28 февруари 2011 г.

От 0.00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24.00 ч. на 9 февруари 2011 г. можете да се преброите по интернет чрез попълване на електронен формуляр. Полученият уникален код предайте на преброителя, който ще посети дома Ви в периода между 10 и 28 февруари 2011 г.

От 8.00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20.00 ч. на 28 февруари 2011 г. преброяването се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата. При посещението си в жилищата преброителите, контрольорите и придружителите  задължително се легитимират със служебна карта.

Пълна информация за Преброяване `2011, както и възможността за преброяване по интернет от 1 до 9 февруари 2011 г., предоставя сайтът на Националния статистически институт.

 

 

След обучението на преброители, контрольори, резервни преброители и резервни контрольори, което е на 26 януари 2011 г. от 15.00 ч. в зала „Добрич" (Органовата зала),

предстои следното:

 

На 27 и 28 януари 2011 г. (четвъртък и петък) от 9.00 до 18.00 ч. в Заседателната зала на Община град Добрич експерти от Териториално статистическо бюро (ТСБ) ще бъдат на разположение за консултации. Всички одобрени кандидати, в удобно за тях време трябва задължително да се явят в Заседателната зала на Общината за следното:

- подписване на клетвена декларация;

- подписване на договор;

- получаване на инструментариума за преброител/ контрольор, в това число с данните за определените преброителни участъци/ контролни райони;

- получаване на служебна карта за преброител/ контрольор и СИМ карта.

 

На 27 януари 2011 г. (четвъртък) следва да дойдат кандидатите с начална буква на собственото име от А до К включително.

На 28 януари 2011 г. (петък) следва да дойдат кандидатите с начална буква на собственото име от Л до Я включително.

 

Дейностите по преброяването започват от 01 февруари 2011 г.

 

Съобщение от общинска преброителна комисия

Списък на одобрените кандидати за преброители и контрольори за Община град Добрич

Одобрените кандидати, които при подаване на документите не са приложили актуална снимка (необходима за издаването на служебна карта), следва да предоставят такава в Териториално статистическо бюро (във високото тяло на пл. Свобода), VII етаж, стая 707, при г-жа Красимира Иванова. 

От 10 ноември до 10 декември 2010 г. в Деловодството на Община град Добрич постъпиха документи от 1286 кандидати за преброители и за контрольори на предстоящото Преброяване `2011.

Уточнено е, че за Общината ще са необходими 465 преброители (с 47 резервни преброители) и 69 контрольори (със 7 резервни контрольори).

Съгласно инструкция на Националния статистически институт, срокът за оповестяване на одобрените преброители и контрольори е 10 януари 2011 г.

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.

 

От 10 ноември 2010 г. започва набирането на кандидати за преброители и контрольори в преброяването на населението и жилищния фонд, което ще се състои от 10 до 24 март 2011 г. Кандидатите за Община град Добрич представят изискваните документи в Центъра за услуги и информация на Общината, адресирани чрез Общинската преброителна комисия до Директора на Териториалното статистическо бюро.

Документите са: Заявление по образец, Автобиография по европейски формат (по желание - със снимка на кандидата) и Копие от диплома за най-висока степен на завършено образование. Студентите представят Уверение от висше учебно заведение.

Срокът за подаване на документи е 10 декември 2010 г.

Кандидатите за преброители/ контрольори трябва да са навършили 18 години и да имат завършено минимум средно образование. Спецификата на работата им предполага наличие на опит в някоя/ някои от следните сфери и дейности: администрация, ползване и попълване на документи, икономически и финансово-счетоводни дейности, социална сфера, образование, здравеопазване, и/ или да са с техническо образование; да имат опит в работа с хора, организационен опит и други подобни. Не се препоръчва назначаване за преброители и контрольори на данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи и други лица със сходни служебни задължения.

Образците на Заявление и Автобиография са публикувани в сайта на Общината (Рубрика Актуална тема/ Преброяване 2011 г.). Те са на разположение на кандидатите и в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич.

Заповед за определяне на цени/ставки за извършваните от контрольорите и преброителите дейности по провеждане на преброяване.

 

Заявление за преброител/ контрольор

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре