Избори за народни представители

 

Кметът на град Добрич издаде Заповед 575/11.05.2009 г., с която нарежда да се образуват 136 избирателни секции на територията на Община град Добрич за провеждане на изборите за народни представители на 05 юли 2009 г., чийто обхват е съгласно Приложение №1 и утвърждава номерацията на така образуваните избирателни секции и техните адреси.


Места за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители
 

- Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по образец) се подава най-късно до 27 юни 2009 г. Кметът разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място.

- Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде Искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по образец), в срок най-късно до 20 юни 2009 г. Искането се подава в общинската администрация по настоящ адрес, т.е. в Община град Добрич се приемат искания на граждани, които имат настоящ адрес в град Добрич, а постоянният им адрес е в друго населено място.


Избирател с постоянен адрес в град Добрич, който предварително - в срок до 20 юни 2009 г. заяви писмено (заявление по образец), че няма да гласува в секцията по постоянния си адрес, може да получи удостоверение за гласуване на друго място.

 

Описаните по-горе заявления може да се получат, попълнят и подадат в Община град Добрич, Дирекция ГРОН, ул. „Л.Каравелов" 6.

 

- Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да подадат саморъчно подписано Заявление по образец за гласуване с подвижна избирателна кутия - подадено чрез писмо, факс или в електронна форма до Община град Добрич, ул."България" 12, ако имат постоянен адрес в град Добрич, или - ако имат постоянен адрес в друго населено място, но са подали/подават и по-горе описаното Искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. Срокът за подаване на Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 20 юни 2009 г. Подвижна избирателна кутия се създава към всяка секция при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват по този начин в съответната секция.

Заповед 765/15.06.2009 на Кмета на град Добрич за определяне на места за поставяне на агитационни материали, плакати и рекламни съобщения във връзка с изборите за народни представители.

Заповед 810/22.06.2009 г. на Кмета на град Добрич във връзка с масовите прояви и консумацията на алкохол в предизборния ден.

 

Съобщение за гласуването на хора с увреждания - за град Добрич

 

С Решение № 45 от 26.06.2009 г. Районната избирателна комисия утвърди секциите (в сгради, в които има такива на по-горен от първия етаж/партера), които са с най-малко избиратели по основен избирателен списък и са подходящи да бъдат обособени за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или със зрително увреждане, а именно:

 

  • В Дневен център за деца с увреждания (сграда Детска ясла № 4) - секция № 6
  • В ЦДГ № 9 на ул."Христо Смирненски" 5 - секция № 25
  • В Медицински колеж (бивш) на ул."Калиакра" 54 - секция № 31
  • В ОУ „Христо Смирненски" - секция № 44
  • В ЦДГ № 24 на ул."Дунав" 16 - секция № 54
  • В ЦДГ № 12 на ул."Вардар" 67 - секция № 58
  • В ОУ "Й.Йовков"- секция № 85
  • В ОУ "П.Волов" - секция № 122
  • В СОУ "Л.Каравелов" - секция № 114

 

С табели и знаци общинска администрация ще обозначи допълнителното предназначение на тези избирателни секции.

Освен това, съгласно чл. 88а, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители, избирател с физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, ще могат да подават заявки - от 6.00 до 18.15 ч. в изборния ден - на телефони 600-416 и 600-702 в Общината, а в седмицата преди изборния ден и на адрес: Община град Добрич, ул."България" 12, град Добрич (до дежурния екип за изборите). От Общината е осигурен автомобил, пригоден за транспортиране на хора с увреждания, за ползването на който не се заплаща.

 

Предварително в седмицата преди изборите (от понеделник, 29.06., до петък, 03.07.т.г.), от 8.00 до 19.00 ч. може да се направи заявка и в ПГ „Комерс" ООД за ползване в изборния ден на специализирания микробус за хора с увреждания - на цената на билет от градския транспорт. Телефонът е 601-400.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре