Заседание № 33 на 24.06.2014 г.

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на уточнения годишен план и годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2013 година и отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 година на Община град Добрич и на дълга на лицата по чл. 8 а от Закона за общинския дълг.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно приемане на Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно приемане на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно приемане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие «Център за защита на природата и животните» град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно избор на място за “Изграждане на бронзова скулптура на Борис Георгиев Николов – МОКАТА.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.447 в  землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.469 в   землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за изменение на решение № 32-5 (т.І) от 27 май 2014 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно участие в третата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно подписване на Хартата за многостепенното управление в Европа и придържане към нейните принципи.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова Кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев  Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за продажба на общински жилищен имот, апартамент по ул. Методи Кусевич № 4, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на земеделска земя в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за отдаване под наем на снек-бар в сутерена на сградата на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот, находящ се в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич – частна общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев Зам.- кмет на Община град Добрич


19. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ - ІІ - за "Автосалон и сервиз" в кв. № 40 на ЖК "Балик - Йовково" - Юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев Зам. - кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова Зам. - кмет на Община град Добрич

 

21. ДРУГИ.

  • Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Александър Петров от Студио „Сарандев“ – Лауреат на Голямата награда за 2020-та на Фондация „Димитър Бербатов“ в Категория „Изкуства“

27.07.2021

Вчера лично Димитър Бербатов във видео послание обяви Лауреатите на Голяма награда от тринайстото издание на Годишни награди "Успелите деца на България", връчвани всяка година от Фондация „Димитър Бербатов“....

Александър Петров от Студио „Сарандев“ – Лауреат на Голямата награда за 2020-та на Фондация „Димитър Бербатов“ в Категория „Изкуства“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.01° C ясно небе
Нагоре