Обява за длъжността "Огняр" в Детска градина № 7 „Пролет"

Изх. № РД23-37/10.05.2018г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска градина № 7 „Пролет“ обявява свободно работно място за длъжността „Огняр” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване отоплителната система в ДГ №7 „Пролет”

1.2. Цел на длъжността – осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоръжения

1.5. Години професионален опит – не се изисква.

1.6. Допълнителни изисквания – дърводелски, строителни, ел. уреди и др. умения са предимство.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование, придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност;

2.3.   Автобиография;

2.4.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 7 „Пролет“, ж.к. „Добротица” № 16,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Тел. за контакти: Бонка Иванова – 0884 311 400 и/или 058/602 367.

 

4.Срок за подаване на документитеот 14.05.2018г. до 25.05.2018 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

 

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.94° C ниска облачност
Нагоре