Избори за Европейски парламент 2009


Европейски избори - ти решаваш!

Кметът на град Добрич издаде Заповед 469/10.04.2009 г., с която нарежда да се образуват 136 избирателни секции на територията на Община град Добрич за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 07 юни 2009 г., чийто обхват е съгласно Приложение №1 и утвърждава номерацията на така образуваните избирателни секции и техните адреси.

 

Азбучник на улиците в град Добрич по избирателни секции


 

Гражданин на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), има право да избира членове на Европейския парламент от Република България когато:

 • е навършил 18 години към изборния ден 07 юни 2009 г. включително;
 • има статут на продължително или постоянно пребиваващ в България, с адресна регистрация в град Добрич;
 • е живял постоянно най-малко през последните три месеца в България или друга страна - членка на ЕС;
 • не е лишен от правото да избира в държавата - членка, на която е гражданин.

За да упражни правото си на глас на територията на Република България, гражданинът трябва - в срок до 27 април 2009 г. - да подаде писмена декларация по образец в Община град Добрич на един от следните адреси:

- град Добрич, Дирекция ГРОН, ул. „Л. Каравелов" 6, или

- град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България" 12. Допълнителна информация

 

 

WEB сайт на ГД "ГРАО" - Избирателни списъци за избори за Европейски
парламент 2009

 

Информация относно местата за обявяване на избирателните списъци. 

- Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по образец) се подават най-късно до 30 май 2009 г. Кметът разглежда заявлението в двудневен срок и се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място.

- Заявление за дописване в избирателния списък (по образец) може да се подаде до 05 юни 2009 г. от граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.

- Заявление и декларация за вписване в избирателния списък (по образец) се подават до 05 юни 2009 г. от избиратели, чиито имена са заличени от избирателния списък поради настоящ адрес към датата на съставяне на списъка в държава, която не е членка на Европейския съюз.

- Искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по образец) се подава най-късно до 23 май 2009 г. Заявлението се подава в общинската администрация по настоящ адрес от избирател, чийто постоянен адрес е в друго населено място.

 

Избирател с постоянен адрес в град Добрич, който предварително - в срок до 23 май 2009 г. заяви писмено (заявление по образец), че няма да гласува в секцията по постоянния си адрес, може да получи удостоверение за гласуване на друго място.

 

Всички описани по-горе заявления може да се получат, попълнят и подадат в Община град Добрич, Дирекция ГРОН, ул. „Л.Каравелов" 6.

 

Заповед 622/15.05.2009 на Кмета на град Добрич за определяне на места за поставяне на агитационни материали, плакати и рекламни съобщения във връзка с изборите за Европейски парламент 2009.


 

Съобщение за гласуването на хора с увреждания - за град Добрич

 

С Решение № 36 от 29.05.2009 г. Районната избирателна комисия утвърди секциите (в сгради, в които има такива на по-горен от първия етаж/партера), които са с най-малко избиратели по основен избирателен списък и са подходящи да бъдат обособени за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат или със зрително увреждане, а именно:

 

 • В Дневен център за деца с увреждания (сграда Детска ясла № 4) - секция № 6
 • В ЦДГ № 9 на ул."Христо Смирненски" 5 - секция № 25
 • В Медицински колеж (бивш) на ул."Калиакра" 54 - секция № 31
 • В ОУ „Христо Смирненски" - секция № 44
 • В ЦДГ № 24 на ул."Дунав" 16 - секция № 54
 • В ЦДГ № 12 на ул."Вардар" 67 - секция № 58
 • В ОУ "Й.Йовков"- секция № 85
 • В ОУ "П.Волов" - секция № 122
 • В СОУ "Л.Каравелов" - секция № 114.

 

С табели и знаци общинска администрация ще обозначи допълнителното предназначение на тези избирателни секции.

Освен това, съгласно чл. 96, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, избирател с физически или зрителни увреждания може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, ще могат да подават заявки - от 6.00 до 18.15 ч. в изборния ден - на телефони 600-416 и 600-702 в Общината, а в седмицата преди изборния ден и на адрес: Община град Добрич, ул."България" 12, град Добрич (до дежурния екип за изборите). От Общината е осигурен автомобил, пригоден за транспортиране на хора с увреждания, за ползването на който не се заплаща.

 

Предварително в седмицата преди изборите (от понеделник, 01.06., до петък, 05.06.т.г.), от 8.00 до 19.00 ч. може да се направи заявка и в ПГ „Комерс" ООД за ползване в изборния ден на специализирания микробус за хора с увреждания - на цената на билет от градския транспорт. Телефонът е 601-400.

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре