Оценка на Бизнес - план на допуснатите кандидати за длъжността "Управител" на "Столове"ЕООД

П Р О Т О К О Л  № 2

 

         Днес, 19.06.2018г. комисия  назначена със Заповед № 222 / 27.02.2018г. на Кмета на Община град Добрич в състав,

 

            Председател:  Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

           

Секретар:  Петър Андреев Енев – Директор  на Дирекция   ИРЕФОП

и Членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – правоспособен юрист в общинска администрация

2. Д-р Камелия Койчева – Председател на ПК „Наука, образование“

3. Нивелин Радичков – Председател на ПК „Търговия, услуги и туризъм“

4. Галин Иванов – общински съветник от ПК “Търговия, услуги и туризъм

5. Иван Тонев – общински съветник от ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“

 

проведе работно заседание във връзка с оценка на представения Бизнес план   от кандидатите за  участие в конкурса за Управител  на  “  Столове ” ЕООД.

  1. След извършеният преглед и оценка на Бизнес Плана депозиран в указания срок, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ , от Кандидата Стоян Петров Стоянов,

 от членовете на комисията, бяха взети следните решения, спазвайки реда и условията за провеждане на конкурса                                                          

                                                 РЕШЕНИЯ:

 

  1. Заседанието  за  събеседване с  кандидата  за  Управител на  “Столове” ЕООД  да се проведе  на  20.06.2018г. / Сряда /  от 16:00 часа, в кабинета на Зам.кмет Росица Йорданова- Председател на  конкурсната комисия.
  2. Комисията задължава  секретаря  да уведоми   кандидата  за датата, мястото и часа на събеседването.

     

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.11° C ясно небе
Нагоре