Обява за свободно работно място за длъжността "Зооинженер"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Зооинженер в ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: - Контролна, организаторска и аналитична; Работа с физически и юридически лица – изпълнители  и доставчици;

      1.2. Цел на длъжността:

        Диета, нужди и условия на животните. Превантивен контрол. Аранжиране на огражденията.

        Да наблюдава и контролира общата хигиена и техническото състояние на помещенията.

     1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен                  „Бакалавар”

      1.4. Специалност, по която е придобито образованието: „Зооинженер “

      1.5. Години професионален опит: 2 (две) години професионален опит по специалността;

      1.6. Допълнителни изисквания:

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

        2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

         3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор

 Телефон за контакти: 0894541521 и  0892603008

      4. Краен срок за подаване на документите: 20.08.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.3° C разсеяна облачност
Нагоре