Обява за 2 свободни работни места за длъжността "Учител" в ДГ №27 "Славейче"

Детска градина № 27 „Славейче“ обявява две свободни работни места за длъжността „Учител” в детска градина. Едно работно място в основна сграда на ул. „Войнишка“ № 25 и едно работно място във втора сграда в кв. Рилци, ул. „Н. Тахтунов“ № 6.

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Образование

1.2. Цел на длъжността – възпитателно образователна работа с деца.    

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше професионален бакалавър, бакалавър, магистър   

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалности ПУП, ПУНУП и ПУПЧЕ.

1.5. Години професионален опит – няма

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна и чуждоезикова грамотност, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина № 27

„Славейче“, ул. „Войнишка“,  № 25,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Тел. за контакти: В. Господинова – 058602481

В. Божилова - 0884 311415.

4. Краен срок за подаване на документите –     03.09.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат в основна сграда на ул. „Войнишка“  № 25 ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя, а с кандидата във втора сграда в кв. Рилци, ул. „Н. Тахтунов“№ 6 по чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

Актуално

Заседанието на комисията за подадените проекти по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност ще бъде закрито за граждани

30.03.2020

Община град Добрич уведомява, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България...

Заседанието на комисията за подадените проекти по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност ще бъде закрито за граждани
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C ниска облачност
Нагоре