Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №10

Днес, 05.09.2018 г. комисия, назначена със Заповед №322-90/03.09.2018 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“:

 Председател: Маринела Василева Пенчева -  старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

и членове:

1. Нели Петрова Желева-гл.експерт “Кадрова политика“

2. Татяна Василиевна  Желязкова

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител в детска градина „в ДГ № 10 „Слънчице“.

Документи за участие са подадени от:

Илияна Йовчева Ставрева

Румена Калчева Митева

Гергана Тошкова Колева

Макфурие Асанова Асанова

Гинка Галенова Григорова

Йорданка Георгиева Аурелова

Искра Николаева Славова

Мартина Руменова Гушева

Женя Грозданова Миланова

Гергана Ивелинова Георгиева

Деница Ивелинова Димитрова

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Вяра Цветомирова Цветкова

Десислава Иванова Керанова

Павлинка Стефанова Иванова

Росица Веселинова Великова

Стефка Василева Стоянова

Ивелина Иванова Неделчева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Илияна Йовчева Ставрева

Гергана Тошкова Колева

Йорданка Георгиева Аурелова

Искра Николаева Славова

Мартина Руменова Гушева

Гергана Ивелинова Георгиева

Деница Ивелинова Димитрова

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Десислава Иванова Керанова

Павлинка Стефанова Иванова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Иванова Неделчева

Поради непълен комплект документи до събеседване не бяха допуснати:

Румена Калчева Митева

Макфурие Асанова Асанова

Гинка Галенова Григорова

Женя Грозданова Миланова

Вяра Цветомирова Цветкова  

Стефка Василева Стоянова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.68° C лека мъгла
Нагоре