Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №32

ДГ №32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността "Учител" в детска градина

     1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа дейност

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше,образователно-квалификационна степен „Магистър”, ”Бакалавър”, ”Професионален бакалавър”

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Предучилищна  педагогика, Предучилищна  педагогика  и  чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, владеене на английски език, руски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобито образование ,педагогическа квалификационна степен,допълнителна квалификация ;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

   3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32„Зорница”, ж.к. “Строител” всеки делничен ден от 9.00 часа до 15:00 часа.

  Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32

 Телефон за контакти: 058/665223

   4. Срок за подаване на документите: от 12.09.2018 г. до 17.09.2018 г.до  12.00ч

   5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70,ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 32“Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител” до 65.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.08° C тъмни облаци
Нагоре