Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №17

Днес, 07.09.2018г. в 14,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 272/ 07.09.2018г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

3.Дора Минчева – гл. експерт „Предучилищно образование“ – община гр. Добрич

 

Проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

Документи за участие са подадени от:

            1.Божанка Стефанова Пейчева

            2. Гергана Тошкова Колева

            3. Макфурие Асанова Асанова

            4. Гинка Галенова Григорова

            5. Мартина Руменова Гушева

            6. Илияна Йовчева Ставрева

            7. Десислава Иванова Керанова

            8. Павлинка Стефанова Иванова

            9. Деница Христомирова Димова

           10.Гергана Йорданова Йорданова

           11.Деница Минчева Атанасова

           12.Виктория Викторовна Панчева

           13.Емилия Георгиева Димова

           14. Елена Костадинова Костова

           15. Женя Грозданова Миланова

           16. Росица Веселинова Великова

           17. Ивелина Иванова Неделчева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            1..Божанка Стефанова Пейчева

            2. Гергана Тошкова Колева

            3. Макфурие Асанова Асанова

            4. Гинка Галенова Григорова

            5. Мартина Руменова Гушева

            6. Илияна Йовчева Ставрева

            7. Десислава Иванова Керанова

            8. Павлинка Стефанова Иванова

            9. Деница Христомирова Димова

         10.Емилия Георгиева Димова

         11. Елена Костадинова Костова

         12. Росица Веселинова Великова

         13. Ивелина Иванова Неделчева

 

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати:

- поради липса на  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит

             1.Гергана Йорданова Йорданова

             2.Деница Минчева Атанасова

             3.Женя Грозданова Миланова

 

- поради неспазване изискването за начина на подаване на документи, упоменат в обявата

             1.Виктория Викторовна Панчева

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg. Събеседването ще се проведе на 10.09.2018 г. в 13.00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
20.71° C ясно небе
Нагоре