Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №23

Днес 19.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 8/ 18.09.2018 г. на Директора на ДГ № 23 “Звездица”  в състав:

Председател: Жанета Златева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

Елеонора Желязкова-  ст.учител по музика, детска градина;

Миглена Петрова- учител, детска градина в ДГ № 23;

Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД.

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ учител“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1.Гинка Галенова Григорова;

2.Елена Светлинова Спасова;

3.Илияна Йовчева Ставрева;

4.Деница Христомирова Димова;

5.Айлин Серджан Бекир;

6.Юлия Тодорова Симеонова;

7.Искра Николаева Славова;

8.Десислава Михалева Добрева;

9.Марияна Георгиева Балева;

10 Диана Георгиева Карагеоргиева;

11.Ивелина Иванова Неделчева;

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

1.Десислава Михалева Добрева-136 точки

2.Гинка Галенова Григорова-130 точки

3.Илияна Йовчева Ставрева- 125 точки

4.Марияна Георгиева Балева-118 точки

5.Деница Христомирова Димова-117 точки

6.Айлин Серджан Бекир- 108 точки

7.Диана Георгиева Карагеоргиева-107 точки

8.Елена Светлинова Спасова-106 точки

9.Искра Николаева Славова-103 точки

10.Юлия Тодорова Симеонова- 101 точки

11.Ивелина Иванова Неделчева-82 точки

На събеседването не са яви:

Росица Веселинова Великова.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо, второ и трето място кандидати – Десислава Михалева Добрева, Гинка Галенова Григорова и Илияна Йовчева Ставрева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
18° C ясно небе
Нагоре