Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник кухня" в Детска млечна кухня

 ПРОТОКОЛ

Днес, 27.09.2018 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 31/26.09.2018 г. на директора на Детска млечна кухня :

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели   Петрова Желева – Главен експерт в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева – Главен готвач в ДМК,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността работник кухня в Детска млечна кухня.

Документи за участие са подадени от:

            1.Красимира Стоянова Маринова

            2.Мариана Колева Недялкова

            3.Елена Недялкова Георгиева

            4.Любов Павловна Судакова

            5.Валентина Костадинова Жекова

            6.Даниела Светлозарова Кулова

            7.Диана Атанасова Желева

            8.Снежана Недялкова Крумова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            1.Красимира Стоянова Маринова

            2.Мариана Колева Недялкова

            3.Елена Недялкова Георгиева

            4.Валентина Костадинова Жекова

            5.Даниела Светлозарова Кулова

            6.Снежана Недялкова Крумова

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати  поради това, че не са представили Диплома за средно образование:

            1.Любов Павловна Судакова

            2.Диана Атанасова Желева

            Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.09.2018 г. в 8,15 ч. в Детска млечна кухня.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

           

 

Актуално

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година

13.11.2019

Считано от 03.12.2019 г. Община Добрич ще започне кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз през 2020 г. Подаването на необходимите документи...

Община Добрич започва кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
14.24° C разкъсана облачност
Нагоре