Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старши инспектор" "Опазване на околната среда"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.09.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1091/27.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – арх. Боян Костов Коларов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

проведе своето заседание - допускане на кандидатите до събеседване за длъжността старши инспектор „Опазване на околната среда“ в дирекция „Инфраструктура и околна среда“.

Документи за участие са подадени от: Татяна Тодорова Тодорова, Весела Даринова Василева, Татяна Христова Иванова и Анастасия Георгиева Иванова.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – събеседване: Анастасия Георгиева Иванова.

До събеседване не са допуснати:

  • Татяна Тодорова Тодорова – Няма една година професионален опит по специалността;
  • Весела Даринова Василева – Няма една година професионален опит по специалността;
  • Татяна Христова Иванова – Няма една година професионален опит по специалността.

    Събеседването с допуснатият кандидат ще се проведе на 28.09.2018 г. от 13:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3.58° C ясно небе
Нагоре