Обява за свободно работно място за длъжността "вокален педагог"

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич обявява свободно работно място за длъжността ,,Вокален педагог” в Детски хор ,,Маестро Захари Медникаров”  гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: Творческа и изпълнителска дейност;

1.2 Цел на длъжността: Съдейства за повишаване нивото на художествената дейност на Детски хор „Маестро Захари Медникаров” град Добрич. Ръководи художествената дейност на малък състав на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”. Участва в реализирането на политиката на Община град Добрич  в сферата на културата.

1.3  Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше;

1.4 Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:  педагогически науки, професионално направление - педагогика на обучението по музика;

1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип,лоялност,дискретност и етичност в отношенията;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие;/образец/

2.2  Документ за самоличност/за справка/

2.3  Автобиография;

    2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

    2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа. Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите:от 22.10 - 26.10.2018 година включително

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2  Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,Корпус 3/бивш Партиен дом/,ет.7,стая 711

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.94° C тъмни облаци
Нагоре