Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в ДСП

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.11.2018 г. в 10.00 часа, Комисия, назначена със Заповед №83/09.11.2018 г. на директора на Домашен социален патронаж“:

 

Председател: Радосвета Иванова Костадинова – социален работник

и членове:

       1. Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

 2. Айля Реджеб – социален работник ,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността социален работник в Домашен социален патронаж.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Петя Кирилова Петкова
 2. Росица Вълкова Петрова
 3. Събина Иванова Христова – Стоянова
 4. Камелия Николаева Василева
 5. Славка Димитрова Вълчева
 6. Ивета Здравкова Савова
 7. Христина Симеонова Хаджиева ,
 8. Теменужка Петкова Славова
 9. Светла Живкова Манева
 10. Пенка Николова Стоянова
 11. Александрина Иванова Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Петя Кирилова Петкова

2.Камелия Николаева Василева

3.Теменужка Петкова Славова

4.Светла Живкова Манева

5.Пенка Николова Стоянова

6.Александрина Иванова Иванова

 

Комисията не допуска до втори етап – събеседване следните кандидати:

1.Росица Вълкова Петрова

2.Събина Иванова Христова – Стоянова

3.Славка Димитрова Вълчева

4. Ивета Здравкова Савова

5. Христина Симеонова Хаджиева ,

тъй като не отговарят на изискванията за област на специалността, по която е придобито  образованието.

Допуснатите  кандидати ще бъдат  информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 14.11.2018г./сряда/ от 9,00ч. в Домашен социален патронаж.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
20.71° C ясно небе
Нагоре