Актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 г. /Приета с решение № 41-14 от 27.11.2018 г./

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуали-зация ноември

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 716 852

1 837 816

……

…………………………………………………………….

…………

…………

2

Компютърна техника

13 600

4 327

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4

Училища:

772 980

851 892

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

233 808

254 520

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4.3

Реконструкция и модернизация на отоплителната инсталация

19 989

23 250

4.4.4

Закупуване на газов котел

13 000

14 001

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.4.6

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

16 450

 

 

 

 

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.7

Професионална гимназия по аграрно стопанство

38 816

48 866

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.7.4

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

10 050

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.11

ОУ „Йордан Йовков“

9 444

22 194

……

…………………………………………………………….

…………

…………

4.11.2

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

12 750

4.12

СУ „Георги Стойков Раковски“

0

10 050

4.12.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

10 050

4.13

ЕГ „Гео Милев“

0

12 750

4.13.1

Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа

0

12 750

4.14

ОУ „Хан Аспарух“

0

12 600

4.14.1

Закупуване на компютърна техника

0

12 600

5

Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

209 062

215 974

5.1

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

45 879

52 119

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.1.9

Закупуване на два броя кабелни подопочистващи машини за нуждите на Комплекс за социални услуги

0

6 240

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.3

Функция „Образование“

63 668

64 340

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5.3.7

Закупуване на лиценз за софтуерна система „Енвижън“ за ДГ № 8 „Бодра смяна“

0

672

……

…………………………………………………………….

…………

…………

6

Регионална библиотека „Дора Габе“

11 000

7 232

……

…………………………………………………………….

…………

…………

6.2.

Библиотечен софтуер

4 500

732

……

…………………………………………………………….

…………

…………

10

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

75 000

120 579

……

…………………………………………………………….

…………

…………

17

Изграждане на дренажна система по ул. „Река Морава“

0

2 602

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г.

543 602

543 602

 

III. Средства от краткосрочен дълг

298 955

298 955

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

600 000

1 000 000

……

…………………………………………………………….

…………

…………

5

Основен ремонт (конструктивно укрепване) на ДГ № 25 „Весела“

289 000

5.1

Укрепване на земната основа на административен блок

0

133 616

5.2

Възстановяване на административен блок, след СМР по укрепване

0

105 531

5.3

Укрепване на подпорна стена

0

49 853

6

Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ № 18 „Дора Габе“

 0 

111 000

 

V. Проекти

65 009 004

66 222 772

……

…………………………………………………………….

…………

…………

8

Компютърна техника ДГ № 20 (програма „Еразъм+“)

900

839

9

Интерактивна дъска ДГ № 20 (програма „Еразъм+“)

1 300

1 283

10

Компютърна техника ДГ № 32 (програма „Еразъм+“)

0

3 840

11

Компютърна техника ДГ № 17 (програма „Еразъм+“)

0

768

12

Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018

0

1 209 238

 

VI. Други

103 521

103 521

 

ОБЩО:

68 271 934

70 006 666

 

Приета с решение № 41-14 от 27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.9° C ясно небе
Нагоре