Заповеди на Кметa 2020 г.

Заповед 444/07.04.2020 г., относно отмяна на т. 15 в Заповед 356/13.03.2020 г. в частта касаеща Фермерски базар на територията на Община град Добрич.

Заповед 439/06.04.2020 г. относно определяне на мерки  с цел осигуряване на пожарна безопасност и предотвратяване на пожари в поземления фонд на Община град Добрич.

Заповед 427/31.03.2020 г., относно отмяна на Заповед 422/31.03.2020 г. 

Заповед 422/31.03.2020 г., относно използването на защитни маски за лице като противоепидемична мярка.

Заповед №413/26.03.2020 г., относно изменение на Заповед 356/13.03.2020 г. и Заповед 363/16.03.2020 г. за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на Община град Добрич.

Заповед №402/24.03.2020 г., относно заличаване на адресната регистрация на посоченото лице.

Заповед №401/24.03.2020 г., относно заличаване на адресната регистрация на посочените лица.

Заповед №400/21.03.2020 г., относно въвеждане на нови противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

Заповед №381/19.03.2020 г., относно изменение на Заповед 356/13.03.2020г. на Кмета на Община град Добрич.

Заповед №364/16.03.2020 г., относно преустановяване на приемните дни на Кметският екип и Гл. архитект на Община град Добрич.

Заповед 363/16.03.2020 г., относно преустановяване посещенията на общински обекти, като противоепидемична мярка.

Заповед 357/14.03.2020 относно актуалиазиация на мерките към Заповед 356/13.03.2020 г.

Заповед 356/13.03.2020 относно спешни мерки на територията на Община град Добрич във връзка с извънредното положение в Република България свързано с CIVID-19.

Заповед 355/12.03.2020 относно мерки по организацията на работа на Община град Добрич и предоставянето на административни услуги във връзка с CIVID-19.

Заповед 345/12.03.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Рено, без рег. номер, собственик - неизвестен, паркиран върху терен Общинска собственост ,адрес паркинга над ЖК Балик 30, вх. В.

Заповед 332/10.03.2020 относно заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицата Силвия Симеонова Колева и Александър Силвиев Симеонов.

Заповед 331/10.03.2020 относно заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на лицето Мирослав Любчев Начев.

Заповед 321/09.03.2020 относно състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Радка Георгиева Денева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед 318/09.03.2020 относно вземане на противоепидемични мерки за Дневните центрове за деца с увреждания, ЦСРИ и ЦОП, Дом за стари хора, Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище, ЦНСТ за деца без увреждания, Преходно жилище и Клубове на пенсионера във връзка със Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на CIVID-19 на територията на Република България.

Заповед 309/08.03.2020 относно вземане на предпазни мерки за детските градини и ясли във връзка с регистрирани случаи на CIVID-19 на територията на Република България.

Заповед 301/05.03.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Фиат Пунто, с рег. № ТХ 50 97 ХК, собственик - Минка Петкова Стефанова, паркирано върху терен общинска собственост пред бл.16 по ул. Дунав.

Заповед 287/26.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Ланчия, с рег.№ ТХ 92 44 НХ, собственик - Цветозар Димитров Младенов, паркирано върху терен Общинска собственост в жк Дружба № 19.

Заповед 286/26.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Фиат, с рег.№ ТХ 13 91 ХА, собственик - Димитър Недков Михайлов, паркирано върху терен Общинска собственост в жк Дружба № 21.

Заповед 262/24.02.2020 относно определяне състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Павлин Николов Петров  и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед 237/18.02.2020 относно определяне състав на комисия, която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа подадено заявление от Мариян Крумов Иванов и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения адрес.

Заповед 258/21.02.2020 относно организиране на базар "Цветя 2020" за търговия с цветя и посадъчен материал на пл. "Свобода " от 06.03.2020г до 08.03.2020г включително. Утвърждава регламент за провеждане на базар " Цветя 2020" -Приложение 1 към настоящата заповед.

Заповед №227/18.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Митсубиши, с рег.№ ТХ 02 79 НХ, собственик - Мирослав Добрев Минчев, паркирано върху терен Общинска собственост с адрес паркинга на Ж.К. Балик 28 / ул. Теменуга/.

Заповед 206/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Шкода, рег № ТХ 2178 НХ, цвят-зелен, собственик - Надежда Атанасова Димитрова, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост по ул. Витоша 16.

Заповед 204/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Рено, рег № С 1645 ХМ, цвят-син, собственик - Промобил Лизинг , паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост по ул. Хан Омуртаг 11.

Заповед 203/11.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, марка - Шевролет, рег № ТХ 3061 МХ, цвят- жълт, собственик - Петя Атанасова Атанасова, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост между ул. Иван Вазов и ул. Филип Тотьо.

Заповед 180/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС ,   марка -"Нисан" , с  рег. № ТХ5411КХ, цвят-сив , собственик - Георги Стефанов Георгиев, паркиран и изоставен върху терен Общинска собственост на ул. "Ген. Колев" до бл. 16 на бул. "Трети март".

Заповед 179/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Волга , с  рег. № Н9590АС, цвят-сиво-син, собственик -  Йордан Велизаров Йорданов от гр.Шумен, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3.

Заповед 178/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Москвич, с  рег. № В0410СХ, цвят-бял, собственик - наследници на Атанас Марков Стойков, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3.

Заповед 177/04.02.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Ситроен, с  рег. № ТХ 3323АХ, цвят-черен, собственик - наследници на Апостол Костадинов Митков, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Климент Охридски пред Хуманитарна гимназия.

Заповед 172/04.02.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жкБалик №30 вх.Б ап.1

Заповед 171/04.02.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жк Дружба №39, вх.Г, ап.17

Заповед 168/31.01.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Рено, с  рег. № ТХ 5093 ХА, цвят-зелен, собственик - Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски 3.

Заповед 167/31.01.2020 относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Рено, с  рег. № ТХ 6843 ХМ, цвят-зелен, собственик - Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост на ул. Петър Сарийски  3.

Заповед 166/31.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС, лек автомобил марка -Лада, с рег. № ТХ 2674 ВХ, цвят-бял, собственик -  Светломир Александров Петров, паркиран върху терен Общинска собственост, с местоположение ул. "Петър Сарийски" № 3.

Заповед 158/29.01.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, жк Иглика бл.1 вх.Ж ап.3.

Заповед 157/29.01.2020 г. относно заличаване на адресните регистрации на описаните лица с адрес гр.Добрич, ул.Албена №2.

Заповед 151/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС , марка  Лада,   рег. № ТХ 9088  РХ, собственик -  Пламен Василев Иванов   ,паркиран върху терен Общинска собственост, с адрес: срещу ул. Русалка  1.

Заповед 150/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС,  марка  АУДИ ,с  рег. номер ТХ1666ТХ, собственик -  Калоян Павлов Александров, паркиран върху терен общинска собственост, с адрес: срещу ул. Русалка 12.

Заповед 149/29.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - марка Мерцедес, с  рег. номер ТХ 8663 СХ, собственик - Красимир Иванов Симеонов, паркиран върху терен fбщинска собственост, с адрес: ЖК Балик № 43,вх.Б.

Заповед 140/24.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя състав на комисия ,която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа заявление от Добрин Богданов Георгиев и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения в молбата адрес.

Заповед 139/24.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя състав на комисия ,която в седемдневен срок от издаване на настоящата заповед да разгледа заявление от Митка Тодорова Ставрева и извърши проверка за спазване изискванията за извършване на адресна регистрация на посочения в молбата адрес.

Заповед 111/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - марка Мерцедес, с  рег. № ТХ 2671 РХ, собственик - Георги Стоянов Иванов, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение паркинга на ЖК Балик № 54, вх.А.

Заповед 110/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Ауди, с рег. № В 4559 КС, собственик - Явор Денчев Начев, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение бул. " 25 Септември " № 64, вх.В.

Заповед 109/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Ауди, с рег. № ТХ 1952 КХ, собственик - Йордан Савов Сивков, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение   тротоара на ул. " Ал. Кръстев " с ул. " Софроний Врачански".

Заповед 108/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил марка Ауди 100, без регистрационен номер цвят -зелен, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение  ул."Горчиви чешми"1а.

Заповед 107/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Шкода, без регистрационен номер цвят - оранжев, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение   ул. " Петър Сарийски" 3.

Заповед 106/20.01.2020 г. относно принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил  марка  Форд Фиеста ,без регистрационен номер, цвят -сив, собственик - неизвестен, паркиран върху терен общинска собственост, с местоположение ул. "Петър Сарийски" 3.

Заповед 73/14.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич относно принудително преместване на ИУМПС  марка  "Фолксваген" , рег №-няма, собственик -неизвестен, паркирано върху терен Общинска собственост, с местоположение паркинга на ЖК " Христо Ботев" между блок 4 и блок 6 

Заповед 28/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно заличаване на адресната регистрация на Себахтин Салиев Чилли  от адрес жк Христо Ботев бл.9 вх.Д ап.24, регистрирана от 30.01.1997 г.

Заповед 27/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич, относно заличаване на адресната регистрация на Соня Атанасова Райкова от адрес жк Добротица бл.24 вх.З ап.1, регистрирана от 25.11.2009 г.

Заповед  21/09.01.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за организиране на базар " Мартеници 2020" на площад " Свобода" ,по бул. " 25-ти септември "-пешеходна зона ул. " Хр. Ботев" и площад " Стария орех" за периода 10.02.2020г. до 03.03.2020г. включително.

Актуално

8 април - Международен ден на ромите

08.04.2020

Сърдечни поздравления отправяме днес към представителите на ромската общност в Добрич по повод Международния ден на ромите – 8 април. На тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния лагер Аушвиц в края на...

8 април - Международен ден на ромите
ВИЖ ДОБРИЧ
8.66° C ясно небе
Нагоре