Траурни ритуали

 

         Общинско предприятие Обреден дом е създадено с решение № 32 от 30 март 2010 г. на Общински съвет град Добрич и започва дейността си считано от 01 януари 2011 г. като второстепенен разпоредител към Община град Добрич.

         Предмета на дейност на предприятието е обособен в две направления:

         Траурна дейност                 

 

Вечно жив си остава човека, щом в житейската своя пътека в светлина е вървял, щом с достойни дела е живял…………

        

 1. Управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост.
 2. Водене на регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по ЗМДТ.
 3. Организация и извършване на услуги, свързани с траурни обреди –погребения и възпоменания, а именно:
 • изкопаване на гробните места,
 • абонаментно поддържане на гробни места
 • превоз с катафалка,
 • доставка на ковчези,
 • граждански ритуал,
 • изработване на некролози – цветни и черно-бели,
 • ползване на витрина за поставяне на некролози,
 • изработване на портрети,
 • надпис на кръст / табелка,
 • предоставяне на помещение за престой на покойници,
 • предоставяне на хладилна камера,
 • почистване на гробни места
 • ползване на зала за траурни церемонии и за възпоменания,
 • осигуряване на всички стоки и аксесоари необходими за погребение и възпоменание.

 

Цените на услугите, предоставяни от предприятието са регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.

Предприятието разполага с кухненски блок и възпоменателни зали. При желание от Ваша страна организираме приготвяне на храна с продукти от предприятието или на ишлеме, както и подавки за организираните траурни и възпоменателни церемонии.

 

Всички стоки, които предприятието предлага са доставени от възложители по сключени договори след процедури по ЗОП и се продават на доставни цени.

 

Необходими документи за регистриране на погребение:

 1. Съобщение за смърт, издадено от медицинско заведение.
 2. Лична карта на покойника.
 3. Акт за смърт  /ако има издаден такъв/.
 4. При издаден от чужбина акт за смърт е необходимо същият да бъде преведен на български език и легализиран от външно министерство.

 

За организиране на погребение и информация:

тел. 058 / 604 404,  0887 / 354 600

Всеки ден  /вкл. почивни и празнични дни/  от 8,00 до 16,30 часа

Таксите за гробоползване са регламентирани в чл.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, а именно:

РАЗДЕЛ VІ,  Такси за гробни места, Чл. 44. (изм. и доп. с реш. № 13-3 от 25.10.2016 г.) (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

За 15 години – 25 лева

За вечни времена – 130 лева

За семейни гробни места – 250 лева

За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.

 

ОП Обреден дом Ви предлага примерни варианти за погребение, както и  възможности на избор извън тях:

 

Вариант 1

1.Изкопаване на нов гроб                     

2.Ковчег фазер                                       

3.Кръст                                                      

4.Надпис на кръст                                  

5. Погребален комплект                           

6. Превоз с катафалка в града               

7. Граждански ритуал  в зала                

8.Некролози-черно бели  5 броя           

9.Черно бял портрет                               

10.Рамка за поставяне на портрет                  

11.Фенер                                                 

12.Венец                                                  

13. Църковни свещи – 50бр.                  

14. Свещ бой                     1бр.                 

                                                

Обща  приблизителна  стойност :     470 лв.                      

 

Вариант 2

 1. Изкопаване на нов гроб                    

 2.Ковчег МДФ                                       

 3. Кръст                                                    

 4.Надпис на кръст                                  

 5.Погребален комплект                

 6.Граждански ритуал в зала                        

 7.Хладилна камера-                         

  8. Стая за престой  -

  9. Превоз с катафалка                                    

 10. Некролози – цветни 5бр.                          

 11.Цветен портрет                                 

 12. Рамка за поставяне на портрет             

 13. Фенер                                                      

 14. Венец                                                  

 15. Църковни свещи  50бр

 16. Свещ бой    1бр

                                               

 Обща приблизителна стойност:      650,00 лв.

          

 

 

 

 

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
18.11° C ясно небе
Нагоре