Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Старши счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

Днес, 08.02.2019 г., комисия, назначена със Заповед 155/04.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, зам.–кмет „Финанси и общинска собственост“ в Община град Добрич;

и членове:

  1. Снежка Денева Димитрова – директор дирекция „Бюджет и финанси“;
  2. Антония Жулиянова Великова – главен счетоводител дирекция „Бюджет и финанси“;
  3. Мартина Дочкова Герджикова – старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационна и техническо обслужване“;
  4. Жулиета Кирилова Христова – младши експерт АБДЧР в дирекция „Бюджет и финанси“,

проведе втория етап от подбора - събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Бюджет и финанси“.

До събеседването са допуснати: Катя Дикова Генчева, Антония Ангелова Василева и Райна Димова Славова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място -  Райна Димова Славова                                         91 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата.

Второ място -  Катя Дикова Генчева ………………...………….70 точки

Трето място -  Антония Ангелова Василева ……………………64 точки

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатът ще бъде информиран и по телефон.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C ниска облачност
Нагоре