Обявление за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДЯ № 5 „Пролет“

Обявление

 

ДЯ № 5 „Пролет“- ж. к. „Дружба“ № 1 обявява 1 свободно работно място за длъжността „завеждащ административна служба

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

    1.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

   1.2. Цел на длъжността: Съхранява и отговаря за имуществото на детската ясла, отговаря за снабдяването с всички необходими материали, основни средства и хранителни продукти, извършва касови операции и отговаря за тях в определените срокове.

          1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

          1.4. Години професионален опит: 1 година професионален опит на същата или сходна длъжност;

          1.6.  Допълнителни изисквания: - няма.

      2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено средно образование

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДЯ № 5 „Пролет“- Ж.К. „ Дружба“  № 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа

Телефон за контакти: 0884482035, 0884800180

     4. Срок за подаване на документите: 27.02.2019 година.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ и във връзка с чл. 70 ал. 1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
7.02° C тъмни облаци
Нагоре