Обявява за свободно работно място за длъжността инструменталист, концерт-майстор /кларинет и саксофон/

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич обявява свободно работно място за длъжността инструменталист, концерт-майстор /кларинет и саксофон/

в Духов оркестър гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: Творческа и инструментално-изпълнителска дейност в областта на духовата музика;

Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Духов оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в сферата на музиката като инструментален изпълнител на духова музика

Изискваща минимална степен за завършено образование: Средно музикално, кларинет и саксофон

1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: не се изисква;

1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие;/образец/

2.2  Документ за самоличност

2.3  Автобиография;

    2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

    2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа .Лице за контакт: Снежана Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 01.03-до 08.03.2019година включително

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2 Практически изпит и събеседване с допуснатите кандидати - всеки кандидат да подготви пиеси за кларинет и саксофон в различни размери, разчитане на нотен материал на прима виста на произведения изпълнявани в Духов оркестър.

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”, Корпус 3 /бивш Партиен дом”, ет.7,стая 711

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
21.04° C ясно небе
Нагоре