Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Паркинги и пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.02.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 278/28.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Ася Иванова Кръчмарова – Секретар на Община град Добрич;
  2. Мартина Дочкова Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;
  4. Жулиета Кирилова Христова – Младши експерт АБДЧР в Дирекция БФ,

 

проведе своето заседание – допускане по документи на кандидатите до тест и събеседване за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ при Община град Добрич. Документи за участие са подадени от: Михаил Михайлов Петров, Жан Колев Желязков, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – тест следните кандидати: Михаил Михайлов Петров, Георги Иванов Георгиев и Георги Петров Кирилов.

До теста не е допуснат Жан Колев Желязков – не са представени документи, удостоверяващи 6 години професионален опит.

Кандидатите ще бъдат информирани писмено/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Тестът  ще се проведе на 13.03.2019 г. (сряда) от 09:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

           

 

Актуално

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич

13.09.2019

Близо 650 първокласници (с 35 повече от миналата година), които за първи път ще прекрачат училищния праг ще бъдат посрещнати тържествено във всички училища от техните учители. Всеки първокласник ще получи от кмета Йордан Йорданов по две...

650 първокласници ще прекрачат училищния праг в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.68° C ясно небе
Нагоре