Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Огняр" в ДГ "Радост"

ДЕТСКА ГРАДИНА №20 ”РАДОСТ” ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. ”Христо Ботев” №54, тел. 661 653 e-mail: radost20@abv.bg https://radost20.alle.bg

 

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес,17.01.2019 г. комисия назначена със заповед №85/11.01.2019 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1.   Тодор Петров Тодоров – огняр в ДГ №20 „Радост“

2.   Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,  която:

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  огняр в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите

 

  1. Слави Стоянов Кондов
  2. Добри Славов  Енчев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 4 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 80.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

 

  1. Слави Стоянов Кондов – 60 т.
  2. Добри Славов  Енчев – 48 т.

 

 

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място Слави Стоянов Кондов на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

             Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

           

Съставеният протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

Подписи на членовете на комисията:

 

 

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1.  Тодор Петров Тодоров – огняр в ДГ №20 „Радост“

2. Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,  която:

 

 

 

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с Главния секретар на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ доц. д-р Анатолий Асенов

15.07.2020

Срещата е по повод Локалния офис за дистанционно и продължаващо обучение на Стопанската академия, който работи от месец юли в Добрич. Той се намира на втория етаж в Комплекс „Рила“. В рамките на срещата са обсъдени...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов се срещна с Главния секретар на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ доц. д-р Анатолий Асенов
ВИЖ ДОБРИЧ
14.28° C тъмни облаци
Нагоре