Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Комплекс за социални услуги

П Р О Т О К О Л

Днес, 28.02.2019 г. комисия, назначена със заповед на Директора на Комплекс за социални услуги гр.Добрич № 97 / 26.02.2019 година в състав:

  1. Председател – Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика”;
  2. Член - Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”;
  3. Член – Марияна Вълкова – Социален работник в КСУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

  1. Гюлтен Осман Юсуф
  2. Костадинка Димитрова Филипова 
  3. Христофор Стоянов Христов
  4. Пенка Тодорова Костадинова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Пенка Тодорова Костадинова.

.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Костадинка Димитрова Филипова – 75 точки 
  2. Гюлтен Осман Юсуф – 61 точки
  3. Христофор Стоянов Христов – 58 точки

      Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралата се на  първо място  Костадинка Димитрова Филипова. 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Празнични събития за Деня на независимостта

20.09.2019

На 21 септември децата на Добрич и техните родители ще имат възможност да се включат във второто издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“, организиран от Община град Добрич, Регионален исторически музей – Добрич...

Празнични събития за Деня на независимостта
ВИЖ ДОБРИЧ
17.89° C ниска облачност
Нагоре