Президентски избори 2006

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ІІ ТУР

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ
ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Дата:     21 октомври 2006 г. (събота)
Място:   Заседателна зала на Община град Добрич

СЕКЦИИ №№:

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 30, 109, 110, 111, 137, 138
Час на получаване: 11,30 ч.

31, 32, 33, 106, 107, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Час на получаване: 12.00 ч.

6, 108, 7, 8, 9, 10, 18, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Час на получаване 12.30 ч.

25, 26, 28, 29, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62
Час на получаване: 13.00 ч.

56, 57, 70, 73, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 76, 77, 78, 80, 82, 83
Час на получаване: 13.30 ч.

81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 122, 123
Час на получаване: 14.00 ч.

134, 135, 136, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Час на получаване: 14.30 ч.

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 121, 125, 126, 127
Час на получаване: 15.00 ч.

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67
Час на получаване: 15.30 ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ЗРЕНИЕТО

С цел осигуряване на условия за гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението Община град Добрич уведомява хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции, че в изборния ден - 22 октомври 2006 г. - те ще могат да подават заявки от 06.00 - до 18.15 ч. на телефони 600 416 и 600 702, както и на адрес: Община град Добрич, ул. "България" 12 (до дежурния екип в изборния ден).
Осигурен е автомобил, пригоден за транспортиране на хора в инвалидни колички. За всички случаи (в т. ч. сгради, където въпреки изградените рампи могат да възникнат затруднения) са осигурени две служебни лица, които ще подпомагат достъпа до избирателната секция.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вдписан в избирателния списък по настоящ адрес, след което съответно ще може да гласува в населеното място по настоящ адрес. Срокът за подаване на искане за гласуване по настоящ адрес е 6 октомври 2006 г.

Избирател, който в деня на изборите ще бъде в място, различно от постоянния му адрес, може да подаде заявление за гласуване на друго място, като предварително писмено декларира, че няма да гласува в секцията по постоянен адрес. С полученото Удостоверение за гласуване на друго място избирателят ще има право в изборния ден да гласува в населено място не по постоянен адрес. Срокът за подаване на заявление за гласуване на друго място е 11 октомври 2006 г.

Избирателните списъци са обявени в района на избирателните секции (списък с точните места е поместен по-долу, както и на външното информационно табло пред сградата на Общината). В срок до 14 октомври т. г. избирателите могат да подадат писмено заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в случай , че са открили такива по отношение на данните за себе си.

Заявления по горните обстоятелства се подават в общинска дирекция "Гражданска регистрация и обслужване на населението" (ГРОН), намираща се на ул. "Любен Каравелов" № 6, гр. Добрич.

Избирателните списъци са обявени на следните места. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до Кмета на Община град Добрич в срок до 14.10.2006 г.

АДРЕСИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ - МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ - 22 ОКТОМВРИ 2006  

Конкретна справка за номер на избирателна секция и място на гласуване може да се направи и чрез сайта на Главна дирекция ГРАО. Също така мястото на гласуване може да се провери и от Азбучния указател на улиците в град Добрич

Кметът на Община град Добрич издаде заповед, с която определи местата за поставяне на агитационни материали, плакати, реклами и обръщения на територията на Община град Добрич за предстоящите президентски избори. Списъкът с разрешените места можете да изтеглите от тук. Крайният срок за демонтиране и почистване на поставените агитационни материали е 08 ноември 2006 г.

ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Със Заповед № 1146 от 24.08.2006 г. на основание на Закона за месното самоуправление и местната администрация и Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Кметът на Община град Добрич образува на територията на ОБщина град Добрич 136 избирателни секции за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 22 октомври 2006 г., чийто обхват е съгласно Приложение 1.
При наличие на не по-малко от 20 избиратели, се образува и една избирателна секция в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД и една избирателна секция в "Следствени арести". От 24 август 2006 г., Заповедта и Приложение 1 към нея са изложени на външното информационно табло пред сградата на Общината.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре