Дейност 2 Обучения в Института по публична администрация (ИПА)

Идентифицирането на обученията от Каталога на ИПА за 2014 г. е в резултат от направен анализ на заявените потребности от служителите на администрацията, проведените и планирани обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич“ по ОПАК и очаквания надграждащ ефект на проекта.

Обособени са  следните видове обучения в ИПА по направления и брой служители:

Управленски умения – 9 служители, от които 5 жени.

Лични умения за ефективно управление УА-6 – 3 бр.

управление на промяната и организационно развитие УА-7 – 1 бр.

Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – Прилагане на европейския опит и практика в България УА-9 – 5 бр.

Ефективно бюджетиране – 9 служители, от които – 7 жени

Разработване на програмни бюджети ЕБ-1 - 4 бр.

Оценка на ефективността на публични  инвестиционни проекти ЕБ-2 - 1 бр.

Вътрешен финансов контрол: Ефективност на системите за финансово управление и контрол ЕБ-4 - 1 бр.

Одит на изпълнението в дейността на администрацията ЕБ-5 - 2 бр.

Счетоводно приключване на бюджетната година ЕБ-7 - 1 бр.

Програма Компютърни компетенции – 11 служители, от които 10 жени

Работа с документи с MS WORD ИТО–1- 4 бр.

Електронни таблици с MS EXCEL (надграждащ) ИТО–3 – 5 бр.

Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) ИТО–5 – 2 бр.

Програма Допълнителни чуждоезикови обучения – 4 служители, от които 4 жени

Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) ЧЕО–1 Б - 1 бр.

Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) ЧЕО–2 – 3 бр.

Програма Европейски регулации и фондове – 4 служители, от които 2 жени

Прилагане на правото на ес в България (за юристи) ЕРФ–1- 1бр.

Прилагане на правото на ес в България (за неюристи) ЕРФ–2 – 1бр.

Задължението за прилагане на правото на ЕС ЕРФ–3 – 2 бр.

Публични политики – 18 служители, от които 12 жени

Прилагане на комплексно административно обслужване ПП-3 – 7 бр.

Административно регулиране и подобряване на бизнес средата ПП-5 – 3 бр.

Прилагане на административно процесуалния кодекс (за неюристи)  ПП-6.2 – 1 бр.

Прилагане на закона за защита на личните данни ПП-8 – 6 бр.

Прилагане на закона за защита на класифицираната информация ПП-9 – 1 бр.

Отворена, прозрачна и етична администрация – 1 служител, жена

Прилагане на закона за достъп до обществена информация ОПА-5 – 1 бр.

Добро управление и местна администрация – 13 служители, от които 12 жени

Методи за определяне размерите на местните такси ДУО-5 – 2 бр.

Вътрешен контрол: ефективност на системите за финансово управление и контрол ДУО-6 – 1 бр.

Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация ДУО-7 – 8 бр.

Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране ДУО-8 – 2 бр.

Програма Допълнителни специализирани обучения – 21 служители, жени.

Стилистика в нормативните актове и наредби ЗА-3 – 4 бр.

Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс ЗА-2 – 9 бр.

Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в република България ЗА-5 – 4 бр.

Разбиране за рисковете и тяхното управление ЗА-6 – 1 бр.

Презентационни умения MS POWER POINT(надграждащ) ЗА-9 – 2 бр.

Бързопис по БДС ЗА-10 – 1 бр.

 

Общо 90 служители, от които 74 жени.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Община град Добрич подписа Анекс №2 от 27.01.2015 г. към Договора за БФП за реалокация на средства и одобрение на още четири обучения за пет служители към Института за публична администрация (ИПА). Новите обучения са от Каталог 2015 г. на ИПА:

  • К-3-2015 - Електронни таблици с MS Excel - надграждащ;
  • ЧЕО-2-2015 - Делови умения (на английски език);
  • ПР-5-2015 - Прилагане на комплексно административно обслужване;
  • М-10-2015 - Презентационни умения

С това допълнение броят на обучените служители в ИПА ще нарастне на 95, от които 79 жени.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.27° C ясно небе
Нагоре