Допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Управител" на ДКЦ I

П Р О Т О К О Л  № 2

 

Днес 02.042019 год., комисия назначена със заповед № 212/15.02.2019 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

Секретар: Георги Ковачев – ст. експерт МДТ, общинска администрация - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Явор Милушев – Общински съветник – председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
  2. д-р Бисерка Пачолова - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”,  магистър по медицина;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – Добрич.

 

обсъди и оцени представената от кандидата д-р Мариян Иванов Ананиев, Програма за развитието и дейността на лечебно заведение “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД , по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и прие следните

 

РЕШЕНИЯ :

 

1. Кандидатът за управител д-р Мариян Иванов Ананиев – получава средна оценка на представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение – Отличен /5,87/ и съгласно чл. 8, ал.3 Наредба №9 от 26.06.2000 г. се допуска до събеседване.

2. Събеседването с допуснатите кандидати за управител на “Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД да се проведе на 02.04.2019 г. от 10,00 часа в Община град Добрич.

3. За решението на комисията кандидата да се уведоми по телефон и по имейла на кандидата.

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
21.04° C ясно небе
Нагоре