Дейност 4 Обучения, които не са включени в каталога на ИПА

Дейността включва следните обучения в ключови компетентности:

Екипна ефективност – 50 служители от 8 дирекции в общината (средно по 6 ключови експерта от дирекция)

Ефективността на административните процеси и оптимизирането на комуникацията вътре в администрацията са теми, които имат изключително голямо значение за цялостната работа. За постигане на максимално добри резултати е необходимо екипната работа да е ориентирана към постигане на поставените цели, лична мотивация на членовете в екипа, съпричастност, увеличаване на потенциала, отстраняване на вътрешно комуникативните проблеми и подобряване на връзките в екипа и между отделните екипи  и др. Чрез реализиране на предвидените обучения се цели подобряване ефективността на екипната работа. За постигане на цялостен резултат сме включили ключови експерти от 8-те дирекции в администрацията да участват в този вид обучение, което ще се провежда по етапно на групи, за да не се затруднява административния процес в общината.

Ефективно лидерство – 6 представители от ръководния състав на общината

Предвидените примерни теми обхващат - извеждане и подреждане на приоритетите като основа на ефективно стратегическо мислене, ефективна мотивация на служителите, технология за развитие и поддържане лоялността на служителите в организацията, ефективното управление на конфликтите в организацията, принципи на ефективното делегиране, методики за управление на стреса, комуникационни умения на лидера и т.н.

Общо 56 представители на администрацията, преминали успешно обучение в ключови компетенции – 18 мъже и 38 жени

 

Изпълнител "Кю Ем Ес Консултинг" ЕООД, гр. София, Договор № М13-22-91/18.08.2014 г.- U-03/21.10.2014 г., ДР-195.

 

Приключиха обученията в ключови компетентности по проект

„Надграждане на професионалната квалификация и компетентност

на служителите от Община град Добрич“

                         

Дейност 4 от проекта включи обучения на 56 служители в ключови компетентности - 50 от тях по тема „Екипна ефективност” и 6 по тема „Ефективно лидерство”. Дейността бе изпълнена от „Кю Ем Ес Консултинг“ ЕООД, гр. София.

Тридневно обучение на всяка от 5-те групи с по 10 участника по екипна ефективност се проведе по съгласуван график, както следва: 20-22 ноември, 27-29 ноември, 04-06 декември, 11-13 декември 2014 г. и 12-14 февруари 2015 г. Двудневното обучение по ефективно лидерство за ръководния състав се състоя на 20-21 февруари 2015 г.

Обучение с тази тематика и в такъв формат се организира за пръв път за общинските служители. В картите за обратна връзка всички изразиха положителни впечатления от съдържанието и методиката на обучение, подчертаха своята удовлетвореност и от професионализма на лектора-експерт Добринка Йорданова, лицензиран LMI® обучител. Учебното съдържание и поднасянето му са допринесли за усвояване на начини за ефективна работа в екип, което от своя страна подпомага по-добрата и ефикасна професионална работа на служителите.

 

Община град Добрич стартира ІІ етап  на обучение в ключови компетентности по проект

„Надграждане на професионалната квалификация и компетентност

на служителите от Община град Добрич“

 

Проектът се изпълнява съгласно Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е надграждане на професионалната квалификация на служителите от общинска администрация Добрич за подобряване на професионалната компетентност и по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.                                 

Дейност 4 от проекта включи обучения на 56 служители в ключови компетентности - 50 от тях по тема „Екипна ефективност” и 6 по тема „Ефективно лидерство”. След анексиране на Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община град Добрич има възможност да обучи още 30 служители по „Екипна ефективност“. През месец юни 2015 г. стартират новите обучения.

В резултат на проведената открита процедура  на основание на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП бяха избрани изпълнителите за трите обособени позиции, както следва:

 

1.ОП 1 „Провеждане на обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност“ – Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. –U-06/08.06.2015 г. ДОП-102/08.06.2015 г.

Изпълнител „Адвайзърс Джъст Ин Тайм“ ЕООД, гр. София.

 

2.ОП 2 „Хотелско настаняване за обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност“ – Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. –U- 07/08.06.2015 г. ДОП-103/08.06.2015 г.

Изпълнител „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив.

 

3.ОП 3 „Осигуряване на транспорт за обучение в ключови компетентности – Екипна ефективност“ - Договор № М13-22-91/18.08.2014 г. –U- 08/08.06.2015 г. ДОП-104/08.06.2015 г.

Изпълнител „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив.

 

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.09° C предимно ясно
Нагоре