Обявление за длъжността "Огняр" в ясла № 6

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла  № 6 ул.“Васил Петлешков“ № 46 обявява 1/едно/свободно работно място за длъжността „Огняр ”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване на отоплителната система в Детската ясла

1.2. Цел на длъжността –  Осигуряване на цялостно оптимално функциониране на

отоплителните система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно и удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и да работи с газови съоръжения.

11.4. Години професионален опит – не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания – дърводелски , строителни , ел.уреди и др.умения

са предимство.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено  образование,придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и допълнителна професионална квалификация.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла № 6 „Първи юни“, ул. „Васил Петлешков“,  № 46 ,  всеки  делничен ден от 09:00 часа до 13:00 часа. Тел. за контакти: 058  602562

 

4. Краен срок за подаване на документите22.04.2019 до 03.05.2019 г.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
8.86° C лека мъгла
Нагоре