Обява за свободно работно място за длъжността "екскурзовод" в Художесвена галерия гр. Добрич

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Екскурзовод”.

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Професионално направление – Филология, Туризъм; Връзки с обществеността, Маркетинг и реклама;

Чуждоезикова подготовка - Английски;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 Като предимство се счита:

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Добра компютърна грамотност.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Участва в цялостната рекламна и популяризаторска работа.

Изпраща прессъобщения до медиите и др. групи публика.

Изнася беседи за постоянната експозиция и временните изложби.

Превежда материали, свързани с временните експозиции на ХГ.

Въвежда в сайтовете на ХГ материали на английски език.

Участва с преводи в цялостната рекламна и популяризаторска работа на ХГ. Осъществява  връзки с български и чуждестранни туроператорски фирми.

Превежда материали, свързани с изобразителното изкуство и дейността на галерията. 

Участва в подготовката на проекти при кандидатури на чужд език.

        2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602215

     4. Срок за подаване на документите: 21 юни 2019 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 25 юни 2019 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Художествена галерия – Добрич - http://dobrichgalley.org

 и на електронната страница на Община град Добрич.

     5.2. Събеседване.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич

21.10.2020

На 23 октомври (петък) 2020 г . от 10:00 часа, в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет.2, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационно...

ОИЦ – Добрич представя антикризисни икономически мерки за работодатели с европейско финансиране в град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре