Обявление за длъжността "Помощник готвач" в Детска Градина № 24 „Приказен свят”

О б я в л е н и е

 

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжност помощник готвач  в детска градина :

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: - Кулинарна;

              1.2. Цел на длъжността: Производство на готварска продукция за деца ;

             1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно с квалификация, средно с квалификация по част от професия;

     Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

      Допълнителни изисквания: - организаторски умения, отговорност,работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за средно образование и придобита  професионална квалификация за помощник готвач;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 12:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова                  Телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: от 09.07.2019 година до 19.07.2019г. – 12.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

       С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя за едното свободно място.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността помощник готвач   в ДГ № 24“Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
3.33° C ясно небе
Нагоре