Обявление за 3 свободни работни места за длъжността "Медицинска сестра", едно работно място за "медицински фелдшер" и едно за "лекар" във Функция "Здравеопазване"

Обявление

Обявявам три свободни работни места за длъжността „медицинска сестра“ , едно работно място за длъжността „медицински фелдшер“ и едно работно място за  длъжността „лекар“  в Дирекция „Хуманитарни дейности”  Функция  Здравеопазване  в Община град Добрич

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   

        1.1. Област на дейност: - Здравеопазване ;

        1.2. Цел на длъжността: - оказва  първа медицинска  помощ при спешни и неотложни състояния на децата в детската  градина или  училище, организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване  или ограничаване на рискови фактори  в детското и училищно  заведение.

        1.3. Изисквана минимална степен и област на завършено образование: за длъжностите  медицинска сестра и фелдшер - с образователно- квалификационна  степен специалист или бакалавър, специалност медицинска сестра ,съответно мед. фелдшер, за  лекар – висше образование , степен магистър с правоспособност лекар

        1.4. Години професионален опит: една година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

        1.5.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца, ученици творчески интереси, новаторско отношение към труда ,умения за  работа в екип.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1. Заявление за участие (образец);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

             2.3. Автобиография;

            2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  Община град Добрич, ул. „България“ №12, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа в „Център за услуги и информация“, работно място „деловодство“, ет.1,

Лице за контакт : Фатма Капитанова , телефон за контакт: 0876103017

 

     4. Срок за подаване на документите: 30.07.2019 година включително.

 

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, с допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени  допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат за мед. фелдшер, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ , във връзка с чл.70 ал.1.

С избрания кандидат за лекар, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ , във връзка с чл.70 ал.1.

За длъжността медицинска сестра  с класираните  кандидати от 1-во и 2-ро място, ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1, от КТ  във връзка с чл.70 ал.1, с класиралия се на 3-то място ще бъде сключен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C тъмни облаци
Нагоре