Обява за свободно работно място за длъжността "общ работник" в ЦЗПЖ

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Общ работник в ОП „Център за защита на природата и животните“

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: -  Зоопарк.

      1.2. Цел на длъжността: Поддържане  хигиена  в двора  на Зоопарка. Почистване, поддържане и ремонти  на материалната база и техниката  в  Зоопарка.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

      1.4. Години професионален опит: 2 (две) години  трудов стаж

      1.5. Допълнителни изисквания: Работа с ел. инструменти, В и К дейности, дърводелски  дейности

2.   Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 до 16.00 ч., след завеждане на заявленията, работно място „Деловодство“.

Лица за контакти: Християн Ивелинов Христов-директор, телефон: 0894541521

4. Краен срок за подаване на документите: 20.08.2019 година включително.

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в ОП „Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C разкъсана облачност
Нагоре