Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Съобщения (публикувани на 13.09.2019 г.)

На 13 септември 2019 г. избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1212/09.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич. Те са публикувани и в тази рубрика (документите по-долу).

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 7-МИ). Срокът е до 19.10.2019 г.

Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателните списъци, може да подаде писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 10-МИ). Срокът е до 25.10.2019 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящ адрес, може да подаде заявление за това (Приложение № 13-МИ) – условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г. Срокът за подаване на заявление е до 12.10.2019 г.

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или  електронно заявление през интернет страницата на общината, когато постоянният адрес е в град Добрич с регистрация не по-късно от 26.04.2019 г. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното състояние, с които се установява, че заболяването на избирателя е причинило увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателна секция самостоятелно или с помощно средство. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес, като условието е регистрацията на настоящия адрес да е извършена също най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 г.  (Приложение № 13-МИ).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели, които отговарят на условията на Изборния кодекс за гласуване с подвижна избирателна кутия, са заявили желание да гласуват по този начин. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019 г.

Община град Добрич, Център за услуги и информация, ул. „България” 12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” 6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg   

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

=============================================================================================

Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.09.2019 г. (публикувана на 12.09.2019 г.)

=============================================================================================

Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикуван на 11.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1219 от 10.09.2019 г. за определяне на местата на територията на Община град Добрич за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кмет на  27 октомври 2019 г. (публикувана на 10.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед №1212 от 09.09.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към заповедта. (публикувана на 09.09.2019 г.)

=============================================================================================

Заповед № 1201 от 04.09.2019 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 04.09.2019 г.)

=============================================================================================

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателния списък – част II, представя Заявление-декларация по образец в общината по адреса си на пребиваване на територията на Община Добрич – срокът е до 16 септември 2019 г. (публикувано на 27.08.2019 г.)

=============================================================================================

Покана до местните партии и коалиции за консултация за състава на Общинската избирателна комисия (ОИК). (Решение 600-МИ от 09.08.2019 г.), (Решение 603-МИ от 12.08.2019 г.), (Декларация). (Публикувано на 15 август 2019 г.)

=============================================================================================

Общинска избирателна комисия

Централна избирателна комисия

Актуално

Започна обновяване на Голямата зала за бракосъчетания в ОП “Обреден дом”

18.09.2019

Ремонтът се извършва със средства от общинският бюджет и ще допринесе за още по-приятна атмосфера при провеждане на сватбените ритуали. Фирмата, извършваща ремонта е избрана след проведена процедура по ЗОП. Ще се боядисат стените,...

Започна обновяване на Голямата зала за бракосъчетания в ОП “Обреден дом”
ВИЖ ДОБРИЧ
17.93° C тъмни облаци
Нагоре