Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 16.08.2019 г., комисия назначена със Заповед № 252 /15.08.2019г. в състав:            Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител

и членове: 

1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добри

2. Светлана Матеева Копаранова  -  старши учител    

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „учител в детска градина”за три свободни работни места. 

До събеседване бяха допуснати:

Радка Андреева Иванова

Павлета Петрова Иванова

Венета Веселинова Атанасова

Еманоела Николаева Радева

Миглена Койчева Митева

Мария Атанасова Атанасова

Таня Йорданова Милчева

Оксана Викторовна Иванова

Ивелина Иванова Топалова

Деница Минчева Атанасова

Женя Грозданова Миланова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Михайлова Димитрова

Калинка Димитринова Георгиева

Грозданка Георгиева Гаврилова

Миглена Петрова Иванова

Филка Събева Крумова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Галя Христова Костадинова

Невена Генчева Савева

 

На събеседването не се явиха:

Оксана Викторовна Иванова

 Росица Веселинова Великова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите), един от които практически.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

Класиралите се от първо до шесто място кандидати са:

1. Калинка Димитрова Георгиева - 59

2. Невена Генчева Савева - 58

3. Еманоела Николаева Радева - 58

4. Таня Йорданова Милчева - 57

5. Мария Атанасова Атанасова - 54

6. Миглена Петрова Иванова - 53

Комисията  предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класиралите се на първо, второ и трето място кандидати за обявените три свободни  места:

1. Калинка Димитрова Георгиева                                              

2. Невена Генчева Савева                                                           

3. Еманоела Николаева Радева                                                  

на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /19 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.65° C облачно
Нагоре