Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №23

Днес, 23. 08.2019 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 349/ 20.08.2019 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“:

 

Председател: Антоанета Атанасова - старши учител, детска градина

 

и членове:

1.Калинка Великова- старши учител, детска градина;

      2. Нели Желева – Гл. експерт „ Кадрова политика“ в Дирекция”Хуманитарни дейности”.

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

 

Документи за участие са подадени от:

Радка Андреева Иванова;

Деница Христомирова Димова;

Яница Йончева Ангелова;

Миглена Петрова Иванова;

Христина Ивелинова Близнакова;

Силвия Атанасова  Иванова;

Таня Йорданова Милчева;

Деница Минчева Атанасова ;

Нежля Сами Ибрям;

Филка Събева Крумова;

Милена Иванова Иванова;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Венета Веселинова Атанасова;

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Радка Андреева Иванова;

2. Деница Христомирова Димова ;

3. Яница Йончева Ангелова;

4. Миглена Петрова Иванова;

5. Христина Ивелинова Близнакова ;

6. Таня Йорданова Милчева;

 

7.Деница Минчева Атанасова;

 

8. Филка Събева Крумова;

 

9. Диана Георгиева Карагеоргиева;

 

10. Венета Веселинова Атанасова;

 

Недопуснати кандидати:

     1.Силвия Атанасова  Иванова - не е представено  копие на документ, удостоверяващ продължителността  и областта на професионален опит.

 

2. Нежля Сами Ибрям - не е представено  копие на документ, удостоверяващ специалност - Предучилищна педагогика - с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация „детски учител „.

 

3. Милена Иванова Иванова - не е представено  копие на документ, удостоверяващ специалност - Предучилищна педагогика - с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация „детски учител“.

 

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 27.08.2019 г. от 13.30 ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
21.04° C ясно небе
Нагоре