Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Щурче" по проект

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.09.2019 г. в 09.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 86/ /09.09.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“:

Председател:  Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче” и членове:

1. Милена Велкова - старши учител в ДГ №12 “Щурче”

2. Айсел Ахмед - учител в ДГ № 12 “Щурче”

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “помощник възпитател”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Соня Йорданова Йовкова
 2. Нели Галинова Нейчева
 3. Маргарита Пенчева Атанасова
 4. Мима Димова Янакиева
 5. Цветелина Руменова Иванова
 6. Геновева Христова Тодорова
 7. Донка Йорданова Гроздева
 8. Ивелина Красимирова Иванова
 9. Грозданка Георгиева Гавраилова
 10. Бисерка Петрова Иванова
 11. Галина Иванова Георгиева
 12. Марияна Димова Георгиева
 13. Детелина Владимирова Михова

   

  След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Соня Йорданова Йовкова
 2. Маргарита Пенчева Атанасова
 3. Мима Димова Янакиева
 4. Цветелина Руменова Иванова
 5. Геновева Христова Тодорова
 6. Бисерка Петрова Иванова
 7. Галина Иванова Георгиева
 8. Марияна Димова Георгиева
 9. Детелина Владимирова Михова

   

  Комисията не допуска до събеседване:     

                 1.Нели Галинова Нейчева

                 2. Донка Йорданова Гроздева

                 3. Ивелина Красимирова Иванова

                 4. Грозданка Георгиева Гавраилова,

   

  тъй като не са представили пълен комплект с документи.

  Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

  Събеседването ще се проведе на 11.09.2019 г. от 12,30 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

  Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“

02.03.2021

Проектът “Зелена Дружба“, който ще бъде реализиран включва почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра, както и облагородяване  и изграждане на детски площадки. Финансирането e в размер на 9...

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.08° C предимно облачно
Нагоре