Обявление за длъжността "Гледач на кучета" в ОПБЖ към ОП "Център за защита на природата и животните"

Обява за длъжността "Гледач в ОПБЖ

ОП „Център за защита на природата и животните

 

Обявление

 

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността  Гледач на кучета в ОПБЖ към ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  1. Област на дейност: -  ОПБЖ.

 

      1.2. Цел на длъжността:

 Гледане,хранене,почистване,дезинфекция и участие във ветеринарно медицинска интервенция .

             1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:   „Средно   ”

            1.5. Години професионален опит: трудов стаж не  се изисква

      1.6. Допълнителни изисквания:

      

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от диплома  за  Средно образование .

        2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

       

         3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията,                       работно място „Деловодство“.

                 Лица за контакти                                            Телефон за контакти

     Християн Ивелинов Христов-директор                          0894541521

     Михаела  Тосева    ръководител ОПБЖ                          0886212114

      4. Краен срок за подаване на документите: 30.09.2019 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,във връзка  с чл 70 от КТ  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

 

 

 

 

 

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
4.48° C ясно небе
Нагоре