Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №26

Днес, 11.09.2019 г., комисия  назначена със Заповед № 271 /11.09.2019 г. в състав:

Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител

Членове: 

Светлана Матеева Копаранова – Старши  учител в ДГ №26 ”Звънче”

Снежа Вачева – главен експерт Предучилищно образование

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Помощник възпитател” 

До събеседване  бяха допуснати кандидати със :

Красимира Викторова Наскова

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Стефанова Георгиева

Мария Димитрова Георгиева

Мелек Изет Ибрямова

Геновева Христова Тодорова

На събеседването не се яви кандидата

Донка Йорданова Гроздева

Геновева Христова Тодорова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите) един от които   практически.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества  кандидатите са оценени, както следва:

Красимира Викторова Наскова                                         63  точки     

Мария Димитрова Георгиева                                             60 точки

Марияна Стефанова Георгиева                                          50 точки

Мелек Изет Ибрямова                                                          59 точки

Комисията  предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи срочен трудов договор с  Красимира Викторова Наскова на основание чл.68, ал.1, т.1 за срок от 30 месеца ,със срок на изпитване 3  месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 8 часа.

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C ясно небе
Нагоре