Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Щурче"

П Р О Т О К ОЛ

 

Днес, 11.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 86 /09.09.2019 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче”“ в състав:

 

Председател: Снежа Георгиева Вачева - Главен експерт “Предучилищно образование” в Дирекция “Хуманитарни  дейности”, Община град Добрич.

  и членове:

1. Живка Маринова Трифонова - старши учител в Детска градина № 12 Щурче”

2.Милена Минчева Велкова      - старши учител в Детска градина № 12 Щурче”

със задача:

да проведе събеседване с кандидатите за длъжността помощник възпитател в Детска градина № 12 „Щурче”.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 

 1. Соня Йорданова Йовкова
 2. Маргарита Пенчева Атанасова
 3. Мима Димова Янакиева
 4. Цветелина Руменова Иванова
 5. Геновева Христова Тодорова
 6. Бисерка Петрова Иванова
 7. Галина Иванова Георгиева
 8. Марияна Димова Георгиева
 9. Детелина Владимирова Михова

    Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график, с изключение на:

 1. Геновева Христова Тодорова
 2. Галина Иванова Георгиева,

което ги изключва от класиране.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Соня Йорданова Йовкова                      -  45  точки
 2. Мима Димова Янакиева                        -  35 точки
 3. Маргарита Пенчева Атанасова             -  32 точки
 4. Детелина Владимирова Михова           -  30 точки
 5. Марияна Димова Георгиева                  -  21 точки
 6. Цветелина Руменова Иванова                -  19  точки
 7. Бисерка Петрова Иванова                     -  18 точки

   

   

  Комисията предлага на Директора на Детска градина №12 „Щурче“ да  сключи трудов договор със Соня Йорданова Йовкова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

  Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

   

Актуално

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк

05.06.2020

Община Добрич възстановява безплатния транспорт до Гробищния парк от 6 юни, когато християните отбелязват Черешова Задушница. Линията, която е договорена се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД. Автобусите тръгват в 8.30 и...

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
27.86° C тъмни облаци
Нагоре