Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №27

Днес, 24.09.2019 г. комисия назначена със заповед  № 5/20.09.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче”гр. Добрич в състав:

Председател: Виолета Димитрова– ЗАС в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

1. Мими Павлова - старши учител в ДГ

2. Светла Колева – помощник-възпитател

3. Петя Григорова Пейчева – учител в ДГ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Помощник-възпитател на 4 часа в  ДГ №27 „Славейче“ втора сграда кв. Рилци. До  събеседване за длъжността са допуснати:

1. Румена Калчева Енчева

2. Кремена Стефанова Стоянова

3. Деница Демирева Ташева

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – балната скала във формуляри – Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени от оценъчната карта  за окончателния резултат ( Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

Румена Калчева Енчева – 61 т.

Кремена Стефанова Стоянова – 84 т.

Деница Демирева Ташева – 43 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Кремена Стефанова Стоянова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване  се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият за комисията

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
4.48° C ясно небе
Нагоре