Обявление за длъжността Главен експерт "Информационно обслужване" в Дирекция АПИТО

Обявление

 

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт „Информационно обслужване“, отдел „Канцелария и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Информационно-технологично обезпечаване дейността на служителите от общинските функционални звена.

            1.1. Цел на длъжността: Да осигурява надеждно функциониране на административната информационна система на общинската администрация и обезпечава мрежовата и информационна сигурност.

               1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Бакалавър“;

             1.3.Професионална област: „Технически науки“ или Професионално направление: „Информатика и компютърни науки“;

             1.4. Професионален опит: 2 години

             1.5. Допълнителни изисквания: английски език – А1.

       2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

             2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт АБДЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 15.11.2019 година включително.

       5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
6.48° C ясно небе
Нагоре