Постоянни комисии 2019 - 2023

 

НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

телефони

 

телефон: 058/600 406

факс: 058/600 703

 0879 005 448

 0899 991 808

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

ПК ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

Име, фамилия

телефони

Михаел Игнатов

Председател

0894 713 101

Членове:

 

Велислав Даскалов

0897 878 096

Милко Пенчев

0888 580 562

Иван Иванов

0888 933 888

Стоян Люцканов

0897 984 923

 

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА”

Име, фамилия

Телефони

арх. Емилия Добрева

Председател

0888 403565

арх. Нежля Амди-Ганева

зам.-председател

0899 688289

Членове:

Михаел Игнатов

0894 713 101

Божидар Димитров

0899 991 845

Емил Бърдаров

0886 070 859

д-р Георги Желев

0886 933 090

Детелина Николова

0898 745 273

 

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

Име, фамилия

Телефони

Галин Господинов

Председател

0888 921 349

Ангел Ангелов

зам.-председател

0898 348 984

Членове:

Павел Павлов

0888 428 512

Радослав Рачев

0886 404 055

Надежда Петкова

0897 272 107

д-р Желка Керанова

0888 856 161

Гинка Василева

0885 970 013

 

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА“

Име, фамилия

Телефони

д-р Хасан Ефраимов

Председател

0878 812 427

д-р Желка Керанова

зам.-председател

0888 856 161

Членове:

д-р Ивайло Петев

0888 981 036

Кина Драгнева

0884 800180

Кемал Асан

0888 995 382

д-р Явор Милушев

0888 286 216

д-р Георги Желев

0886 933 090

 

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ“

Име, фамилия

Телефони

Невяна Люцканова

Председател

0895 556 752

Членове:

Боян Саркизов

0889 945 517

Ангел Ангелов

0898 348 984

Петър Петров

0894 303 289

Камелия Койчева

0899 991 802

Кина Драгнева

0884 800180

Галин Господинов

0888 921 349

 

ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ“

Име, фамилия

Телефони

Павлин Тодоров

Председател

0899 855 525

Членове:

Ивайло Петров

0885 332 621

Димитър Димов

0888 863 766

Галин Иванов

0894 790 091

Радослав Рачев

0886 404 055

 

 

 

 

 

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”

Име, фамилия

Телефони

Боян Саркизов

Председател

0889 945 517

Кемал Асан

зам.-председател

0888 995 382

Членове:

Детелина Николова

0898 745 273

Камелия Койчева

0899 991 802

д-р Хасан Ефраимов

0878 812 427

Невяна Люцканова

0895 556 752

д-р Добрин Добрев

0888 991 127

 

ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

Име, фамилия

Телефони

Ивайло Петров

Председател

0885 332 621

Стоян Люцканов

зам.-председател

0897 984 923

Членове:

Стефан Милев

0896 723 787

д-р Добрин Добрев

0888 991 127

Емил Бърдаров

0886 070 859

Божидар Димиров

0899 991 845

Тихомир Маринов

0882 123 866

 

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА“

Име, фамилия

Телефони

Гинка Василева

Председател

0885 970 013

Галин Иванов

зам.-председател

0894 790 091

Членове:

Иво Пенчев

0889 232 457

Иван Иванов

0888 933 888

Герман Германов

0899 115 590

Станислав Илиев

0889 117 720

Кемал Асан

0888 995 382

 

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Име, фамилия

Телефони

Герман Германов

Председател

0899 115 590

Велислав Даскалов

зам.-председател

0897 878 096

Членове:

Иво Пенчев

0889 232 457

Георги Друмев

0887 916 690

Димитър Димов

0888 863 766

Милко Пенчев

0888 580 562

арх. Емилия Добрева

0888 403 565

 

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

Име, фамилия

Телефони

д-р Георги Желев

Председател

0886 933 090

Петър Петров

зам.-председател

0894 303 289

Членове:

Тихомир Маринов

0882 123 866

д-р Явор Милушев

0888 286 216

Георги Друмев

0887 916 690

Галин Господинов

0888 921 349

Десислава Трифонова

0888 670 466

 

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”

Име, фамилия

Телефони

Павел Павлов

Председател

0888 428 512

Миленка Георгиева

зам.-председател

0888 816 700

Членове:

Десислава Трифонова

0888 670 466

арх. Нежля Амди-Ганева

0899 688 289

Станислав Илиев

0889 117 720

Павлин Тодоров

0899 855 525

д-р Ивайло Петев

0888 981 036

 

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА”

Име, фамилия

Телефони

Детелина Николова

Председател

0898 745 273

Членове:

Иво Пенчев

0889 232 457

Стефан Милев

0896 723 787

Надежда Петкова

0897 272 107

арх. Нежля Амди-Ганева

0899 688 289

Стоян Люцканов

0897 984 923

Ангел Ангелов

0898 348 984

Миленка Георгиева

0888 816 700

Велислав Даскалов

0897 878 096

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2° C ясно небе
Нагоре