19. Еднократно ползване на залите в сградата на общината и Корпус III, техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Ползването на зала става, чрез искане/заявление в свободен текст до кмета на Община град Добрич, което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

За консултации и запитвания за свободни дати на телефон: 058600702 вътр.222

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „Захари Стоянов” и в детски градини (до 8 часа), (През отоплителния сезон, цената на залите, с изключение на цените за Огледална зала и Концертна зала Добрич, се увеличава с 20 %).

(цените са без ДДС)

 • зала 140 места

120.00 лв.

 • голяма бизнес-зала

  80.00 лв.

 • малка бизнес-зала

  40.00 лв.

 • малка зала 12-ти етаж на Корпус ІІІ

  30.00 лв.

 • Наем учебен кабинет/физкултурен салон в детски градини за провеждане на извънкласни форми

5,00 лв./ уч.час

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Наем на Концертна зала „Добрич” (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от „ЧТК” АД).

300.00 лв.

 /до 4 часа/

 50.00 лв.

 /за всеки

 сл.час/

 • Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

150,00 лв.

/до 4 часа/

 • (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Наем на Огледална зала град Добрич (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от „ЧТК” АД).

 

 

100,00 лв.

 • ОМЦ „З. Стоянов” – концертна зала:

а) за първия 1 час

      б) за всеки следващ час

 

40.00 лв./час

20.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” - фоайе

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – конферентна зала

40.00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – други зали

20,00 лв./час

 • ОМЦ „З. Стоянов” – репетиционна зала Ансамбъл „Добротица”

20,00 лв./час

 • Отстъпка от цената на услугите на залите в ОМЦ „З. Стоянов” за училища, детски градини и социални заведения е в размер на 25 %

 

-

 • Не се заплаща наем за залите в ОМЦ „З. Стоянов” за инициативи и дейности, организирани от Община Добрич, по утвърден от Кмета на Общината план/график за съответната година

 

-

 

 • РИМ Добрич – експозиционни зали

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – учебен музей и зала „Йордан Йовков”

25,00 лв./час

 • РИМ Добрич – фоайе на Дом паметник „Й.Йовков”

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич – Етнографска къща

50,00 лв./час

 • РИМ Добрич  - наем експозиционни зали за представяне на изложби на външни физически или юридически лица

10,00 лв./час

 • Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др.

80,00 лв.

 • Художествена галерия – ползване на фоайе за художествени фотосесии до 1 час

40,00 лв.

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 70 00

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

 

Ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.

Ползването на техниката става, чрез искане/заявление в свободен текст до кмета на Община град Добрич, което се подава в Центъра за услуги и информация, ет. 1, Работно място "Деловодство".

За консултации и запитвания за свободни дати за наем на телефон: 058600702 вътр.222

 Цена на услугата:

Еднократно ползване на техника за мултимедийни презентации, музикални инструменти, озвучаване и др.:

(цените са без ДДС)

 • мултимедиен прожектор

40,00 лв./ бр.

 • екран

20,00 лв./ бр.

 • преносим компютър (лаптоп)

40,00 лв./ бр.

- Ползване на музикален инструмент орган в зала „Добрич”

5,00 лв./час

ОМЦ „З. Стоянов” – сценично осветление

40,00 лв./час

ОМЦ „З. Стоянов” – озвучаване до 2 микрофона за говор

40,00 лв./час

(доп. с реш. № 31-2 от 29.04.2014 г.) ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова” – концертно озвучаване

 

60,00 лв./час

Художествена галерия – ползване на мултимедиен прожектор и екран

50,00 лв.

Художествена галерия – ползване на роял/пиано

20,00 лв.

Таксата може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 70 00

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 28 октомври до 12 ноември

28.10.2020

З А П О В Е Д № 1547 гр. Добрич, 28.10.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки за периода от 28 октомври до 12 ноември
ВИЖ ДОБРИЧ
12.25° C ясно небе
Нагоре